Ervaring

Werkzaamheden 2020

 • Voorzitter Expertgroep Autisme & Onderwijs NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
 • Lid Expertgroep Autisme & Verstandelijke Beperking NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) tot oktober 2020
 • Als autismespecialist verbonden aan opzetten ZOA-OZA klas thuiszitters met autisme (STIP VSO Utrecht)
 • Consultatie leerkrachten en ondersteuningsteam diverse scholen rondom vraagstukken complex gedrag van leerlingen met autisme
 • Online en Offline verzorgen van lezingen, workshops, studiedagen en cursus Autisme Anders Bekijken
 • Voorzitten Autismenetwerk Speciaal Centraal (ZML scholen Midden Nederland)
 • Actieve Participatie onderzoek SGL/ opzetten platform voor prikkelverwerking Sensonate
 • Ontwikkelen digitaal psycho-educatiepakket/ samenwerking Animatie op Maat
 • Begeleiding en scholing diverse scholen ‘vanuit beeld naar ondersteuning’ d.m.v. Autismepaspoort/ Basisaanpak
 • Consultatie Onderwijsbegeleiders (Utrecht)
 • Participatie onderzoek ‘Door beter slapen meer leren’ (HAN universiteit)
 • Verzorgen congresdagen Medilex
 • Verzorgen Webinar Autismepaspoort voor NVA

2019

 • Workshop ROC Top (verpleging)
 • Begeleiding van leerling vanuit thuiszitten naar school ZMOLK-ZOA
 • Workshop MBO Rijnland afdeling BOUW
 • Lezing op Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT)
 • Verzorgen teamcursus Montessorischool  Landsmeer
 • Diverse workshops en lezingen voor Speciaal Centraal
 • Lezing ‘de Blauwe Zon’ in Purmerend
 • Medewerking aan artikel Autisme Magazine van NvA
 • Informatieavond verzorgen Berg en Bosch school in Houten
 • Studiedag Hardenberghschool Veendam
 • Studiemiddag Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
 • Autisme anders Ervaren – De kleine Prins College Utrecht en Hilversum
 • Verzorgen teamcursus – van Voorthuijsenschool – Haarlem
 • Verzorgen teamcursus – De Meerkring/Klimboom – Amersfoort
 • Intervisiebijeenkomsten leiden bij Kwintes – Hilversum
 • Observaties en adviesgesprekken Rehoboth school – Barneveld

2018

 • Spreker op lerarencongres ‘Gedrag van A tot Z’ voor SWV Waterland, Alkmaar
 • Diverse teamcursussen Autisme anders bekijken
 • Workshop ROC De Horizon, Purmerend
 • TEACCH observatie en adviezen op SBO Sint Vincentius, Volendam
 • Verzorgen studiedag ‘Autisme anders bekijken’ Auris Professor van Gilseschool, Haarlem
 • Workshop Autisme anders ervaren voor leerkrachten Speciaal Centraal, SO/VSO ZML, Utrecht
 • Workshop MBO Rijnland afdeling  TECHNIEK

2017

 • Spreker op tweedaags internationaal autismecongres ‘In-Service’, Malle, Belgie
 • Lezing en/of teamcursus op 7 scholen van Samenwerkingsverband Waterland
 • Workshop voor RIBW (instelling begeleid wonen), Overijssel
 • Keynote op jubileumcongres AIC de Kempen, Eersel
 • Spreker op congres ‘Autisme in het voortgezet onderwijs’, vanuit Netwerk Autisme Provincie Utrecht
 • Begeleiden diverse gezinnen in in beeld brengen en vertalen ondersteuningsbehoefte van hun kind richting onderwijs.
 • Spreker ‘Het lerarencongres’, Amersfoort
 • Drie teamtrainingen ‘Autisme anders bekijken’ op Kiem Onderwijs met Zorg, Dordrecht
 • Cursus Autisme anders bekijken verzorgd voor Balans Academy, Utrecht
 • Key-note speaker conferentie ‘Autisme en werk’, georganiseerd door Autspoken, Alkmaar
 • Diverse lezingen voor NvA/Balans Academy aan ouders/professionals
 • Spreker op het congres ‘Zelfstandig de wijk in’, Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek
 • Studiemiddag voor arbeidsdeskundigen UWV Alkmaar inclusief workshop Autisme anders ervaren
 • Begeleiden van inzetten autismepaspoorten bij STIP VSO, Utrecht/ Elan Breeduit, Bussum
 • Scholing aan team onderwijszorgarrangementen op STIP VSO, Utrecht
 • Voorzitten kennisnetwerk autismeleerkrachten SO en VSO voor ‘Speciaal Centraal’ (samenwerking 14 ZML scholen Midden Nederland)
 • Doorlopen psycho-educatie programma met leerlingen uit het VSO
 • Deelname aan Netwerk autisme Utrecht en Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek
 • Diverse lezingen ‘Autisme anders bekijken’ op scholen BO/(V)SO, oa Sint Bernardus Den  Haag (ZML), De Linde/Catamaran Loosdrecht (BO)
 • Deelname expertgroep autisme en een verstandelijke beperking van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. werkzaamheden oa schrijven/ input voor artikelen, beurs bemanning, meedenken over actiepunten en onderzoek richting de doelgroep.

2016

 • Teamtraining ‘Autisme anders bekijken’ op SBO St Vincentius, Volendam
 • Begeleiding/ vertaling autismepaspoorten bij drie gezinnen en betreffende scholen
 • Organiseren en mede begeleiden Autisme Belevings Circuit op het STIP VSO, Utrecht

2015

 • Voorzitten kennisnetwerk autismeleerkrachten voor ‘Speciaal Centraal’ (samenwerking 14 ZML scholen Midden Nederland)
 • Diverse lezingen ‘Autisme anders bekijken’ op scholen BO/(V)SO
 • Spreker Autismepaspoort/ AAB op landelijk NvA congres Beatrixtheater
 • Gastspreker inspiratie dag VKV rechercheurs op de politieacademie Apeldoorn
 • Toetreding tot de Expertgroep autisme & VB bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de Bilt
 • Auteur ‘Autisme anders bekijken’ voor Garant/ Maklu, Apeldoorn/Antwerpen
 • Spreker Inservice, internationale autismeconferentie in Malle, België

 

Werkervaring:

2016- heden

Zelfstandig ondernemer
Spectrumvisie- Autismepaspoort, Kortenhoef

2014-2016

Gedrags- en autismespecialist op afdeling met 10 Onderwijs Zorg (OZA) Arrangementsklassen.
STIP VSO (voorheen Rafaelschool) ZMLK, Utrecht

2010- 2016

Leerkracht ASS / OZA groep
STIP VSO (voorheen Rafaelschool) ZMLK, Utrecht

2007- 2010

Leerkracht groepen 5, 7, 8
Faalangsttrainer, mentor, ouderbegeleider
Antoniusschool, Kortenhoef (BO)

2005-2007

Auteur lesmethodes Wijzer door de Tijd/ Wijzer door de Wereld
Wolters Noordhoff, Houten

1999-2007

Leerkracht groep 4,7 en 8
Intern begeleider bovenbouw sinds 2003
Curtevenneschool, Kortenhoef (BO)

1997-1999

Leerkracht groep 7
Antoniusschool, Kortenhoef (BO)

1996-1998

Invalwerk
Hummelingschool, Hilversum (LOM-school)