Klachtenprocedure

Spectrumvisie behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. De organisatie staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

1. Spectrumvisie behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. De organisatie staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen
zijn.

2. Klachten en de wijze van afhandeling worden digitaal geregistreerd met inachtneming van de Algemene Verordening Persoonsgegevens voor de duur van 1 jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door directie van Spectrumvisie.

3. Na ontvangst van de klacht deelt Spectrumvisie binnen 7 dagen schriftelijk mee dat hij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

4. Binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor als hier aanleiding toe is.

5. Binnen 28 dagen na hoor en wederhoor neemt Spectrumvisie een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.

6. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

7. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk op de hoogte gehouden van de status van de klacht.

8. In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Spectrumvisie samen met Josja Koelink van de Maskerbloem. Josja treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Spectrumvisie. Josja Koelink is te bereiken via josja@demaskerbloem.nl

9. Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden tenminste voor de termijn van een jaar bewaard.