Autismepaspoort

Je herkent het vast wel als je het met iemand over autisme hebt. ‘Ooh, ik ken ook iemand die autisme heeft, je moet gewoon geen onverwachte dingen doen!’ Was het maar zo eenvoudig. Als je één iemand kent met autisme… ken je één iemand met autisme. Oftewel, iedereen met autisme is anders. Omdat er geen eenduidige benadering is bij mensen met autisme, is het fijn om te weten welke zaken er onder of boven de waterspiegel spelen. Zo kan frustratie vaker voorkomen worden en stijgt het welbevinden van de persoon met autisme.

 

 

Het is onze ervaring dat informatie over de zaken die onder de waterspiegel spelen wel ergens in een dossier staan, maar vaak te weinig aangewend wordt om preventief te handelen en zodoende minder druppels in de emmer te laten vallen. Immers, (bijna) niemand kan al deze informatie paraat hebben. Om deze reden is het autismepaspoort ontwikkeld. Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft tijdens haar grondige (en prijs winnende) onderzoek veel professionals rondom kinderen met autisme bevraagd. Bij het maken van het online autismepaspoort zijn uiteraard ook ouders van kinderen met autisme niet overgeslagen. Als laatste heeft ze natuurlijk ook aan kinderen met autisme gevraagd wat zij nou belangrijk vonden om te weten over hun autisme.

Met het autismepaspoort wordt op twee vellen papier inzichtelijk met welke specifieke en individuele zaken men rekening zou moeten houden. Hierdoor hoeft niet meer gegraven te worden in dossiers, aantekeningen en dergelijke. Er is één handig document. Geen ruis meer en iedereen is op de hoogte.

 

 

 

Dit document wordt niet alleen door ouders gebruikt maar ook op scholen of in de zorg. Het vormt een prachtig startdocument bij het maken van handelingsplannen. Het autismepaspoort wordt in de meeste gevallen ingevuld door een professional op school, bijvoorbeeld een intern begeleider, een orthopedagoog of een autismeleerkracht. Als de school niet voorziet in deze dienst, kan een ouder uiteraard ook zelf besluiten om het autismepaspoort van het kind in te vullen. Het beste resultaat wordt bereikt als ouders én school hun kennis en ervaringen samenvoegen en het autismepaspoort samen invullen.. Een volwassene met autisme kan samen met zijn/haar hulpverlener aan de slag om het beste resultaat te borgen. Klik hier voor meer informatie.

Het voor de eerste keer invullen van het autismepaspoort is best een werkje. Groot voordeel is dat als de gegevens eenmaal zijn ingevuld, er eenvoudig gemuteerd kan worden waardoor het autismepaspoort de hele schooltijd of carrière te gebruiken blijft. Het invullen doe je in een beveiligde digitale omgeving, aan de hand van een vragenlijst. Omdat het invullen nogal wat tijd (in totaal ongeveer één uur) in beslag neemt, kun je tussentijds uitloggen en opnieuw de lijst oproepen en verder gaan waar je gebleven was. Dat geldt niet voor de aparte test van Olga Bogdashina, over het zintuiglijk profiel. Deze test, met 232 vragen, vormt een aparte module in de vragenlijst en moet in één keer ingevuld worden.

Nadat alle gegevens zijn ingevuld, wordt het autismepaspoort gemaakt. Je ontvangt een handige PDF maar kunt, omdat informatie immers vaak verandert, heel eenvoudig wijzigen in de digitale omgeving. Als laatste vinden wij het belangrijk te melden dat het autismepaspoort volledig aan alle eisen van AVG voldoet zoals je hier kunt lezen.

Hiermee is een helder overzicht gecreëerd dat steeds met het kind mee ‘reist’, waardoor de omgeving het kind beter zal begrijpen.

Wil je meer weten over de werkelijke inhoud en over alle gebruikte termen klik dan op het onderstaande plaatje of bekijk de handige bijsluiter waarin je handvatten vindt waarom bepaalde informatie op het autismepaspoort staat! Wil jij een lezing over het autismepaspoort waar alles duidelijk, met behulp van een presentatie wordt uitgelegd, klik dan hier voor meer informatie.

Klik om te zien hoe het autismepaspoort opgebouwd is

Het autismepaspoort wordt aanbevolen door de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).  De NVA stelt: ‘Juist het gebruik van de laatste theorieën over autisme, en de toetsing hiervan in de praktijk, geeft dit instrument een grote meerwaarde’.