IJsbergdenken

1.4.1.2 IjsbergmodelIJsbergdenken gaat ervan uit dat gedrag dat je ziet slechts een topje is van wat zich werkelijk afspeelt. Onder de waterspiegel liggen de oorzaken van het zichtbare gedrag.

Je normen en waarden, karakter, voorgeschiedenis, maar ook je intellect, overgevoeligheden, je dromen en allergieën; Zij zorgen ervoor dat je doet wat je doet. Bij mensen met autisme verlopen een aantal processen dermate anders dan bij mensen zonder autisme, dat deze grote gevolgen hebben voor het (be)leven.

Bij sommige mensen is deze andere informatieverwerking zo zwaar belastend dat het een wonder mag heten dat ze hun gedrag kunnen aanpassen aan onze Neuro-Typische (NT) werkelijkheid. Je kunt het vergelijken het met de ‘on-going processes’ die in een computer op de achtergrond draaien. Als je niet regelmatig het werksysteem leegmaakt via control-alt-delete, is er geen energie meer over om adequaat te reageren. In het ergste geval leidt dit tot het vastlopen van de computer. Ook wordt dit proces wel eens vergeleken met een emmer die langzaam volloopt met allemaal druppels van zaken die stress opleveren. Als de emmer vol is, stroomt hij over, en lijkt de laatste druppel ‘oorzaak’ van de uitbarsting die volgt.

Voor mij als leerkracht en autismespecialist, betekent dit dat ik mezelf niet kan toestaan in te steken op het gedrag (boven de waterspiegel) dat ik zie bij mijn leerlingen. Als professional vraag ik mij altijd af: waar komt dit gedrag vandaan, welke oorzaken zitten er onder de waterspiegel? Is er iets wat ik, of de leerling zelf, kan doen om invloed uit te oefenen op die oorzakelijke processen (onder de waterspiegel)?

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.