Lezing : Anders kijken naar meisjes met autisme

Omschrijving:

Veel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’!

Zeker bij meisjes blijft het autisme vaak nog meer verborgen. Door interne, maar zeker ook externe factoren. Hoe laat het autisme zich bij (jonge) meisjes toch zien? Hoe kunnen leerkrachten autisme bij meisjes eerder signaleren. En, nog belangrijker, hoe kunnen zij deze meisjes helpen ‘hun eigen weg te vinden’ mét hun autisme?

Aan de hand van herkenbare en soms confronterende voorbeelden worden de deelnemers gestimuleerd om onder de waterspiegel te kijken bij de benadering van deze meisjes. De acht ondersteuningsbehoeften die worden behandeld zijn voortgekomen uit Suzanne’s (prijswinnend) master-onderzoek en worden uitgebreid beschreven in haar  boeken ‘Autisme anders bekijken’ en het psycho-educatie boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’.

Suzanne heeft niet alleen een zeer brede theoretische kennis, maar heeft ook 25 jaar onderwijservaring én is ervaringsdeskundige. Juist deze combinatie wordt door deelnemers als zeer prettig ervaren.

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd.

Aantal deelnemers:

De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot 100 personen

Voor wie:

– leerkrachten S(B)O/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers
– ouders en/of betrokkenen

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden