Corona inhaal- en ondersteuningsprogramma ASS

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de overheid subsidie beschikbaar gesteld om leerlingen met een vergroot risico op leer– en ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld door een sociaal– emotionele problematiek) te ondersteunen. Spectrumvisie biedt het ‘Autisme in en na Corona’- traject aan om leerlingen met autisme in (S)BO en V(S)O weer hun weg te laten vinden in en na deze ingewikkelde en vooral voor deze leerlingen vaak stressvolle periode. Om het effect van het traject zo groot mogelijk te laten zijn is het nodig dat in ieder geval één leerkracht/ begeleider die bij deze leerlingen betrokken zijn actief betrokken is bij het traject, zodat gevonden knelpunten en oplossingen geëffectueerd én aangepast kunnen worden ook na het traject.

Omschrijving:

  • In beeld brengen wat het autisme voor dit individuele kind inhoudt. Dit start met het invullen van een autismepaspoort door groepsleiding, ondersteuningsteam, ouders (in ideaal geval in samenwerking).
  • Het concreet en duidelijk vaststellen welke mogelijkheden en sterke kanten er binnen het kind, maar ook in de omgeving, aanwezig zijn. Hiervoor wil ik graag een keer observeren in de klassensituatie.
  • Een startgesprek met de leerling(en) en zijn leerkracht en of ouder, waarbij het gesprek gericht is op de Corona-periode: Wat ging goed, wat was lastig (stressvol), wat had helpend kunnen zijn?
  • Een verkort psycho-educatie traject ’Vind je eigen weg met jouw autisme’ van 5 bijeenkomsten, waarbij autisme uitgelegd wordt en steeds de koppeling gemaakt wordt naar ‘Wat heb je vanuit jouw autisme nodig om goed te kunnen leren’, zowel op school als thuis. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten mét de contactpersoon vanuit school.
  • Het door Spectrumvisie ‘vertalen’ van den ondersteuningsbehoeftes die uit de psycho-educatie gekomen zijn voor zowel het leren en functioneren op school, als thuis. Bij de ‘thuis– adviezen’ is een onderscheid tussen regulier huiswerk en het volgen van thuisonderwijs.
  • Advies/ afsluitgesprek met leerling(en), school(team) en of ouders

Bij voorkeur geef ik voorafgaand aan punt 5 een scholing over autisme, zodat docenten(team) de adviezen kan koppelen en begrijpen vanuit de ondersteuningsbehoeften uit autisme. (niet herkennen is ook niet zélf kunnen aanpassen).

Kosten: 

Tijdelijke prijs: 895,- per leerling, exclusief reiskosten. Inclusief autismepaspoort, trajectboekje en het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’

Voor wie:
Leerlingen (en hun leerkrachten/ ondersteuners/ mentoren)  in het BO, VO, SBO, SO en VSO.
Individueel of in groepjes van max 4 leerlingen.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden