Trainers

Suzanne werkt graag samen met collega’s. Hieronder stellen drie collega-trainers van Suzanne zich voor. Zij hebben alle drie een stevige basis in autismekennis, en zijn ook ervaren in het werken (en leven) met autisme in de praktijk. Angelina, Aukje en Laura zijn ook alle drie gecertificeerd Jouw Autisme trainers, waardoor een gezamenlijke visie in de trainingen gewaarborgd is.

Angelina Arts
Angelina Arts
Angelina is ervaringsdeskundig trainer bij Spectrumvisie. Zij begeleidt samen met Suzanne het ervaringscircuit, en deelt (als ze daarvoor uitgenodigd wordt) haar verhaal met de deelnemers.

Ik ben megatrots om te kunnen zeggen dat ik de eerste (zover bekend of erkend?) ervaringsdeskundige ‘Jouw Autisme’ psycho-educatie trainer ben! Tussen al die zorg-/onderwijs professionals een beetje vreemde eend in de bijt dus. Maar ja dat beetje anders is mij geheel niet vreemd, bleek toen ik eind 2017 op 38(!) jarige leeftijd de diagnose autisme kreeg.
Na een aantal jaar mij als vrijwilliger te hebben ingezet bij de NVA en MEE in Hilversum, waar ik de nodige deskundigheidsbevordering heb mogen genieten, werd het tijd voor een volgende stap. Inmiddels ben ik psycho-educatie trainer volgens de Jouw Autisme methodiek en ondersteun ik Suzanne tijdens haar bijscholingen van Spectrumvisie.
Ik wens (meer) begrip voor wat autisme is, dat jij/iemand niet ‘gefixed’ hoeft te worden, voor de jongeren van vandaag… meer inzicht in over hoe/wie zijzelf zijn, wat helpt jou wel/niet, welke keuzes kan/mag je maken en hoe zorg ik dat ik me goed blijf voelen.
Zodat deze jongeren straks trots zullen roepen: “Ja! Mijn brein werkt anders dan dat van jou, gelukkig maar!”

Aukje Reurink
Aukje Reurink
Aukje is een zeer ervaren autismespecialist met een achtergrond in zorg én onderwijs. Dit maakt dat zij een mooie verbinding kan maken tussen de verschillende leefgebieden van jongeren met autisme. Aukje en Suzanne geven samen trainingen, maar Aukje kan ook alleen naar uw school of instelling toekomen.

Ik werk graag samen met Suzanne. We delen dezelfde passie voor én missie over autisme, kunnen elkaar vinden in onze snelheid van denken, onze humor en onze energie. Inmiddels hebben we al een aantal lezingen en trainingen samen gegeven en die gezamenlijke energie werkt! Ik ben dan ook enorm blij en trots dat ik nu officieel collega ben van Suzanne. Samen met haar anderen ‘anders’ leren kijken en ze uitdagen om anders te durven doen is een uitdaging die ik graag aan ga!

In mijn huidige werkomgeving op een middelbare school op het Expertise Punt+ zet ik mij in om zowel de leerlingen als de docenten te leren wat autisme is en ze toe te rusten in het omgaan met (hun) autisme. Anders kijken en anders durven doen vind ik daarin belangrijk.
Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor gezinnen, ouders en kinderen die vragen hebben over, of vastlopen met autisme. Kijken naar positieve kanten en wat wél werkt vind ik belangrij. Ik heb een aantal talentproducten ontwikkeld, zoals een Doosje en Poster vol (autisme)talent.
Ik heb inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met autisme binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg als gezinsbehandelaar, online behandelaar, cognitief gedragstherapeutisch werker en gedragsspecialist.

Door de jaren heen ben ik uitgegroeid tot autismedeskundige. Mijn werkwijze kenmerkt zich door open, eerlijk, soms confronterend maar vooral persoonlijk contact. Ik ben in staat om op een vriendelijke en respectvolle wijze de vinger op de zere plek te leggen. Mensen voelen zich bij mij snel op hun gemak doordat ik goed kan aansluiten bij elk individu.

Laura Koelink
Laura Koelink
Laura is een praktijkmens pur sang. Zij werkt al jaren in het onderwijs, en begeleidt daarnaast als autismespecialist jongeren met autisme in (met name) het voortgezet onderwijs. Zij verzorgt (onder andere) met Suzanne het praktische deel van de Jouw Autisme training: Het oefenen met de materialen uit de ToolBox.

Mijn naam is Laura Koelink. Bij de start van mijn loopbaan als leerkracht in het regulier primair onderwijs kwam ik voor het eerst in aanraking met autisme. Een jongen die vastliep in het reguliere systeem. Samen met ouders startte ik een zoektocht naar een passende vorm van onderwijs. Deze ervaring heeft mij gegrepen en niet meer losgelaten. Ook mijn persoonlijke zoektocht begon. Leerlingen die iets extra’s van mij nodig hebben als leerkracht daar ligt mijn hart. Binnen de Master EN (die ik samen met Suzanne deed) heb ik gekozen voor de richting gedragsspecialist met daarbinnen de specialisatie autismespecialist. Hier heb ik veel kennis opgedaan en geleerd om te denken in mogelijkheden. Ik heb geleerd om anders te kijken naar gedrag. Want gedrag is maar het stukje wat wij als buitenstaanders zien, maar veel interessanter is de vraag waar het gedrag vandaan komt.

Om mijn kennis in de praktijk te brengen heb ik ervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). En ben ik Autisme in de groep gestart. Ik ondersteun kinderen, leerkrachten, scholen en groepen die te maken hebben met autisme.
Ik kijk graag naar wat het kind wél kan en wat hij of zij zelf kan doen om zich goed te voelen Maar ook naar wat dit kind aan zijn omgeving kan en mag vragen. Je hoeft het namelijk niet allemaal alleen te doen!