Nieuws

NRC vroeg mij om mee te denken over een opvoedvraag van een vader met een zoon met autisme.

artikel nrc autisme
Mooi dat ik ook op deze manier mee kan denken over ‘hoe het wel kan’ in het onderwijs, mét autisme.
Samen met Jelle Jolles dacht ik mee over de vraag van een ouder van een jongen met autisme. Een mooi gesprek volgde, waar wat uiteindelijk in het NRC komt natuurlijk maar een korte weergave van is. Maar het advies om in te steken op interesses, intrinsieke motivatie en te werken aan psycho-educatie en het verminderen van stress is goed weer gegeven. Wil je het artikel lezen klik dan hier.

 

 

 

 

 

Suzanne en ‘haar’ Spectrumvisie bij Klokhuis

Uitzending het klokhuis
Goede psycho-educatie is heel erg belangrijk. Kinderen en jongeren met autisme hebben veel stress en lopen een groot risico om uit te vallen als zij niet goed weten wie zij zijn, wat hun eigen autisme inhoudt, en wat zij kunnen doen om hun eigen weg te vinden, mét hun autisme. Of wat zij aan hun omgeving kunnen vragen om zich prettiger te voelen. Het verminderen van stress, en het aanleren van vaardigheden om beter om te kunnen gaan met jouw autisme, is de basis van goede psycho-educatie. Daarnaast is het belangrijk we ‘anders gaan kijken’ naar autisme. Niet meer met de medische ‘stoornis’-bril, maar als een kwetsbaarheid in de informatie verwerking. En vanuit het neurodiversiteitsdenken: ieder mens, ieder brein is anders, en iedereen heeft iets anders nodig om zich goed te voelen. Suzanne vertelt in deze nieuwe Klokhuis aflevering over het Spectrum dat autisme is. En over hoe belangrijk het is om goed voor jezelf (of voor je kind) te zorgen als je autisme hebt, omdat je dan meer tijd en ruimte hebt om je weg te vinden. Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

Nieuwsbrief Spectrumvisie- Jouw Autisme- Autismepaspoort

Nieuwsbrief april 2024Ter gelegenheid van de Autismeweek 2024 is er een prachtige nieuwsbrief verschenen, met veel mijlpalen, interessante ontwikkelingen én links naar meer nieuws rondom Spectrumvisie en haar activiteiten.

Zo is Suzanne te gast bij de nieuwe Klokhuis uitzending, is er onderzoek gedaan naar het klassikaal toepassen van de Jouw Autisme Methodiek en de inzet van het Autismepaspoort in het onderwijs. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

 

 

 

Anders kijken en anders doen

In de afgelopen jaren heeft Suzanne heel wat onderwijsprofessionals mee mogen nemen in haar visie op autisme. Zij hoopt leerkrachten te inspireren tot Anders kijken, maar ook anders doén. Hoe mooi is het dat er in de serie artikelen over ‘Good Practice’ in het onderwijs van het Autisme Magazine twee ex-cursisten van Suzanne een bijdrage konden leveren vanuit hun eigen praktijk. Zowel Nadja als Helma zijn Jouw Autisme trainers. Zoals het past bij de visie van Spectrumvisie/ Jouw Autisme, denken zij in mogelijkheden en stellen het welbevinden van kinderen (met autisme) op de eerste plaats.
Klik hier om het artikel van Nadja te lezen (Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeftes)
Klik hier om het artikel van Helma te lezen (Eerst welbevinden, dan ontwikkeling)

 

 

Psycho-educatie in de GGZ

De Jouw Autisme Methodiek is geschikt om op school in te zetten. Maar er is ook een grote behoefte in de zorgwereld aan betere materialen voor psycho-educatie. We zijn daarom blij dat de training ook geaccrediteerd is door de beroepsregisters voor psychologen en orthopedagogen. PsyMag is een online magazine voor professionals in de GGZ. Zij plaatsten een bewerking van een eerder uitgekomen artikel over de Jouw Autisme Methodiek. Klik hier om het artikel te lezen in PDF.

 

 

Podcast psycho-educatie, te gast bij Geef me de 5


Suzanne was te gast bij Nienke en Syntha om te praten over het onderwerp psycho-educatie. In deze podcast praten zij over wat goede (!) psycho-educatie is, en waarom het zo belangrijk is hier (vroeg) mee te beginnen. En waarom het kan helpen hier materialen bij te gebruiken. Je kunt de podcast luisteren op spotify, klik hier om dit te doen. Je kunt hem ook bekijken op YouTube, klik hier om dit te doen.

 

Jouw Autisme in het nieuwe onderwijsmagazine OnderWijsTijd!

OnderWijsTijd is een veelzijdig vaktijdschrift gericht op innovatie en verbetering van de lespraktijk, de integrale leerlingenzorg en leerbegeleiding in Nederland en Vlaanderen. OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met leerlingenbegeleiding, met welzijn en gezondheid of met eender welk zorgverbredingproject. Het blad slaat een brug tussen onderzoek en praktijk. Aangezien de Jouw Autisme Methodiek voorkomt uit het (prijswinnend) Master onderzoek van suzanne een mooie match!

Lees het artikel hier

 

 

 

 

Jouw Autisme in Zorg Primair

Het onderwijsblad Zorg Primair van CNV Onderwijs besteedde maar liefst vijf pagina’s in hun magazine aan de Jouw Autisme Methodiek. Juist het feit dat (goede) psycho-educatie bijdraagt aan welbevinden van leerlingen (met autisme) zorgt ervoor dat deze kinderen daardoor ook beter kunnen leren en ontwikkelen.

Keerzijde van deze medaille is dat kinderen die géén (of negatieve, onvolledige) uitleg krijgen over wat (hun) autisme is vaak vastlopen in onderwijs en ook daarbuiten. Het gaat dan niet alleen om uitleg over autisme, maar vooral ook over de vraag hoe zij hun eigen weg kunnen vinden, mét hun autisme. Wil je het uitgebreide artikel lezen, klik dan hier.

 

 

 

Artikel in Isy School magazine Gezin 

In het veelgelezen online Magazine Gezin is met de uitgave augustus/september 2022 uitgebreid aandacht geschonken aan autisme, ADHD, labels en het autismepaspoort. Juist bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontstaat er traditioneel een hoge vraag naar dit autismepaspoort. Hoe mooi is het als je met één document de nieuwe begeleider of docent inzicht kan laten krijgen in de individuele ondersteuningsbehoefte van een kind met autisme. download hier het artikel of bekijk het hele magazine online op de website van Isy-School.

 

 

 

 

Ambassadeur voor Neurodiversity Foundation

Sinds enige tijd ben ik trotse ambassadeur voor de Neurodiversity foundation. Ik geloof enorm in de het omarmen van alle verschillende soorten breinen. Ik denk dat we elkaar juist kunnen versterken als we de verschillen meer gaan omarmen. We zouden van ieder brein zijn sterke kanten moeten zien en déze aanspreken. In plaats van steeds meer in labels en tekorten te denken. Ik heb zelf ervaren wat het mij heeft opgeleverd om mijn eigen ‘bijzondere’ brein te gaan waarderen voor wat het is, in plaats van (tevergeefs) te proberen te voldoen aan de norm van het ‘normaal’. In dit interview met één van de founders van de Neurodiversity foundation spreken we hier uitgebreid over.

Klik hier om het interview te bekijken

Aandacht op NU.nl voor Spectrumvisie

NU.nl wilde in de autismeweek 2022 een artikel wijden aan het grote aantal kinderen, jongeren en volwassenen met autisme dat uitvalt uit school, werk en leven. Een onderwerp dat mij natuurlijk rechtstreeks aangaat en aan het hart ligt! Ik ben dan ook blij dat de redactie mij benaderde om mijn visie op dit onderwerp te delen. Ik kon onder andere vertellen dat ik geloof (en inmiddels uit ervaring zie en meemaak) dat goéde psycho-educatie een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van uitval. Met goede psycho-educatie bedoel ik dat we jongeren met autisme niet langer moeten vertellen dat zij een stoornis hebben, dat zij zich moeten leren aanpassen aan de omgeving. Maar dat we sámen met hen op zoek moeten gaan naar wie ze zijn, en wat ze nodig hebben om zich goed te voelen. En dat dat soms hard werken is, en zélf andere keuzes maken, maar dat dat ook oplevert dat je een gelukkig en gezond groot mens wordt. Ik hoop dat dit nieuwsbericht er ook weer toe zal bijdragen dat de Jouw Autisme Methodiek door steeds meer professionals gezien zal gaan worden als een fijne en passende manier om pscyho-educatie te geven aan jongeren met autisme. Want alleen sámen kunnen we Nederland ‘anders laten kijken’ naar autisme!

Lees hier de bijdrage op nu.nl

 

Jouw Autisme: Een vernieuwende kijk op psycho-educatie voor jongeren met autisme

Op wereld Autisme Dag, 2 april 2022, heb ik, na twee jaar ontwikkelen, de  Jouw Autisme Methodiek gelanceerd. Jouw Autisme biedt een complete methodiek voor professionals om zélf psycho-educatie te geven aan jongeren met autisme. 

De methodiek is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten rondom het ondersteunen en sterk maken van jongeren met autisme. Waarbij autisme niet wordt gezien als stoornis of handicap, maar als kwetsbaarheid in de informatieverwerking. Het is van groot belang om hierbij een evenwicht te vinden tussen “zorgen voor jezelf’ en aanpassen aan dat wat de omgeving van je vraagt. Deze visie is niet eerder verwerkt in psycho-educatie over autisme voor jongeren.

Tijdens de uitgebreide training  die de start vormt van het werken met de methodiek, leer ik autismecoaches en professionals uit de zorg en het onderwijs om vanuit een realistische maar zeker ook positieve benadering jongeren hun eigen weg te laten vinden, mét hun autisme. Vervolgens kunnen deze trainers zélf aan de slag met behulp van vele materialen uit de Jouw Autisme ToolBox en de digitale materialen en werkvormen op het online platform.

Meer weten? Kijk op www.jouwautisme.nl

 

Autisme & Examens

In april 2021 werd er als resultaat van een mooie samenwerking tussen de NVA Expertgroep en CITO een vernieuwde handleiding gepubliceerd, waardoor leerlingen met autisme (nog) beter in staat gesteld worden te laten zien wat ze kunnen tijdens CITO toetsen.
Naar aanleiding van deze effort werd ik benaderd door een redacteur van ‘Examens’ magazine. Of ik mee wilde werken aan een artikel over Autisme en Toetsing.

Natuurlijk wilde ik dat!

In dit artikel lees je algemene informatie over autisme; meer over de mogelijke examen- aanpassingen, maar vooral een oproep om de leerling/ student zélf te laten aangeven wat hij/zij nodig heeft om een toets// examen naar beste kunnen te kunnen maken. Ook hier geldt wat mij betreft weer; psycho-educatie is hierbij onmisbaar en een basis om ‘goed’ functioneren mogelijk te maken.  Lees hier het hele artikel 

Interview over de misverstanden over autisme in tijdschrift Vriendin

Omdat ik voorzitter ben van de Expertgroep Autisme & Onderwijs van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) krijg ik steeds vaker de kans om op landelijke podia mijn verhaal te doen. Ontzettend gaaf en heel ‘vervullend’! Zo werd ik benaderd door de redactie van het tijdschrift ‘Vriendin’ om geïnterviewd te worden over misverstanden rondom autisme. Ik vond het een uitdaging om hierin echt vanuit mijn eigen ervaringen te vertellen, misverstanden waar ik in het onderwijs, maar natuurlijk ook in mijn eigen leven, tegenaan loop. Het is een mooi artikel geworden, waarvan ik van veel mensen terug hoor dat ze het heel verhelderend vonden! Door het ‘no nonsens’  taalgebruik is het naar mijn idee ook te lezen door tieners met autisme, een doelgroep die mij zoals jullie weten, na aan het hart ligt. En hoe cool is het om jezelf dan tegen te komen op Facebook met deze krachtige ‘boventitel’?!

Klik hier om de pdf te openen, en hier om het artikel op de website van Vriendin te lezen .

 

 

Het autismepaspoort in de mondheelkunde

Enige tijd geleden werd ik benaderd door een (gespecialiseerd) tandarts die van de moeder van een patiëntje het Autismepaspoort had ontvangen. Zij was dermate onder de indruk van de informatie die het Autismepaspoort haar gaf, waardoor zij haar behandeling veel beter op dit kindje had kunnen afstemmen, dat zij mij vroeg om meer informatie. Haar letterlijke woorden waren:  “Waarom wist ik niet veel eerder dat dit bestond, en waarom weet niet heel Nederland dit?” Een mooi compliment natuurlijk, en een vraag die ik mijzelf ook wel eens stel…

Deze tandarts bleek  niet zomaar een tandarts, maar iemand die in het vak haar sporen meer dan verdiend had, en onder anders doceert aan het UMCG. Daarnaast is zij redacteur van  het tijdschrift ‘Tandarts Praktijk’, dat naar alle tandartsen in Nederland gestuurd wordt.

Ontzettend gaaf dat zij haar bevindingen met deze tandartsen gedeeld heeft in een uitgebreid artikel, waarbij zij onder andere de tip geeft het Autismepaspoort te laten vergoeden/ vallen onder techniekkosten, via een speciale code. Wie weet waar dit nog allemaal naar leidt?!

Klik hier om het artikel online te lezen.

In de autismeweek 2021 besteedt ook het AD aandacht aan het Autismepaspoort!

In de autismeweek 2021 vroeg het Algemeen Dagblad mijn mening over wat er nodig is om passend onderwijs aan leerlingen met autisme mogelijk te maken. Mooi dat ik de kans had om te benadrukken dat leerkrachten zo vaak wel wíllen, maar simpelweg niet genoeg tijd en handjes in de klas hebben. En, één van mijn stokpaardjes; er is te weinig kennis over autisme bij deze leerkrachten! In het artikel twee korte verhalen van ouders die vertellen hoe het wél mogelijk is gemaakt om passend onderwijs aan hun kind te verzorgen. Klik hier om het artikel te downloaden.

 

Artikel over het Autismepaspoort in Autismemagazine van de NVA 

Geen gegraaf meer in dossiers en losse aantekeningen, maar één overzichtelijk document. Op twee vellen papier staat duidelijk weergegeven met welke specifieke en individuele zaken men rekening zou moeten houden. Zonder ruis is iedereen meteen op de hoogte. De beste manier om te weten of iets werkt, is het te vragen aan de gebruikers. Daarom was ik superblij toen de NVA mij vroeg of zij een aantal ‘gebruikers’ van het Autismepaspoort mochten interviewen. Het Autismepaspoort van Spectrumvisie is ontwikkeld om in één oogopslag inzichtelijk te maken wat de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van het individu zijn. Resultaat is dit prachtige artikel, waar ik zelf heel erg trots van word als ik het lees. Met een Autismepaspoort wordt je autisme serieus genomen!

Lees hier het hele artikel.

In de autismeweek 2021 besteedt Hart van Nederland aandacht aan het Autismepaspoort!

Zij bezoeken Lianne en haar zoon Tijke. Tijke heeft vier jaar thuisgezeten omdat er geen passende plek voor hem in het onderwijs te vinden leek. Lianne zegt: Dankzij het Autismepaspoort weten leerkrachten nu precies wat Tijke vanuit zijn autisme nodig heeft, en begrijpen ze hem wél! Tijke vertelt hier zelf ook heel mooi over. Natuurlijk kwam ik ook nog even in beeld/ aan het woord, met name over de achtergrond van het Autismepaspoort.

Het item is terug te kijken op de website van SBS6, waar je ook een kort artikel kunt lezen.

 

 

Artikel over ‘Autisme bij vrouwen’ in bijlage van Elsevier; Clique Magazine

In de aanloop naar de Autismeweek 2021 ben ik geïnterviewd door een journalist van Elsevier
Weekblad over het onderwerp ‘Autisme bij vrouwen’. Ik vond het erg belangrijk een genuanceerd,
maar vooral ook positief beeld te geven van (vrouwen met) autisme. Juist mijn eigen
autisme-kenmerken (en mijn ADHD) hebben voor mij ook veel positieve dingen gebracht!
Fijn dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan de beeldvorming over autisme.

Om het artikel te lezen, klik hier

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Expertgroep Autisme & Onderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme!

Al sinds ik in 2014 de HanneMieke Prijs won van de NVA heb ik de wens om als onderwijsambassadeur
voor de NVA aan de slag te gaan. Ik heb al veel voor de NVA gedaan als het gaat om onderwijs,
zoals lezingen verzorgen voor ouders en vrijwilligers, maar ook zit ik al sinds 2015 in de Expertgroep
Autisme & Verstandelijke Beperking, waar ik vooral het deel (ZML)onderwijs op de agenda probeer
te krijgen.

In de zomer van 2020 ben ik gevraagd om, uiteraard in nauwe samenwerking met de NVA, een nieuwe
Expertgroep op te richten: Autisme & Onderwijs! Een enorme uitdaging en een project waar ik heel veel
zin in heb. Als voorzitter kan ik nóg meer betekenen voor leerlingen met autisme, maar zeker ook voor
(hun) ouders, leerkrachten en scholen.

 

 

Artikel over het Autismepaspoort in Speciale Autismeweekeditie NVA Magazine

De Nederlandse Vereniging voor Autisme vroeg mij in de autismeweek van 2020 een artikeltje te schrijven over het thuisonderwijs in relatie tot autisme en het autismepaspoort.

Ik beschreef mijn ervaringen als moeder van een struggelende puber van 14 die haar weg moet vinden in het oerwoud aan digitale input. En hoe belangrijk het ook nu weer is om te zien wat ze van mij nodig heeft om zich goed te voelen en dat onderwijs aan te kunnen. En hoe een autismepaspoort ouders, maar zeker ook leerkrachten en zorgverleners kan helpen om deze ondersteuningsbehoeften in beeld te krijgen en daardoor ook eerder n beter te (h)erkennen als ze zich voordoen.

Het artikel werd gepubliceerd in het speciale online “Corona-Autismeweek-Magazine”, dat in het teken stond van prikkels.

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme adopteert het autismepaspoort!

In 2014 won ik met mijn masteronderzoek ‘Autisme een andere wereld’  de Denk Groter Prijs van Fontys én de HanneMieke Prijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Mijn aanbeveling om voor leerlingen met autisme een Autismepaspoort te ontwikkelen werd door de NvA overgenomen. Dankzij deze aanmoediging heb ik het Autismepaspoort in 2015 kunnen lanceren als uniek en voor iedereen te gebruiken online product.

Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat de NvA besloten heeft vanaf 2020 het Autismepaspoort actief te gaan ondersteunen en promoten. In de autismeweek van 2020 is onze samenwerking groots gelanceerd met een mooie ledenactie waarbij nieuwe leden nog éxtra korting krijgen (bovenop de ledenkorting die wij hebben afgesproken).

Redactie: de actie is helaas afgelopen

Vind je eigen weg met jouw autisme’ gaat internationaal!

Het was voor mij een mooie uitdaging om een artikel van zes pagina’s te schrijven over mijn visie en de achtergronden daarvan voor het magazine ‘Zorgbreed’, dat in Nederland én België breed verspreid wordt. Zorgbreed ondersteunt leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen bij de begeleiding van alle leerlingen, met of zonder specifieke behoeften. Daarnaast besteedt het tijdschrift evenveel aandacht aan modellen en instrumenten voor algemene leerlingenzorg en aan het stap-voor-stap ontwikkelen van een zorgbeleid op klas- en schoolniveau. De afgelopen maanden heb ik veel mogen schrijven over mijn laatste boek, maar dit keer kreeg ik de kans om juist ook de basis van mijn visie, namelijk de acht ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme die ik vond in mijn praktijkonderzoek in 2015 weer eens onder de aandacht te brengen. Deze ondersteuningsbehoeften zijn essentieel om in beeld te hebben als je goed en passend wilt aansluiten bij je leerling met autisme. Het gaat daarbij niet om ‘Wat hééft dit kind’, maar veel meer om de vraag: ‘Wat heeft dit kind van mij nodig?’ Ook kon ik op deze manier het Autismepaspoort onder de aandacht brengen als online instrument waarmee je die acht gebieden op een overzichtelijke manier in beeld kunt brengen. Op steeds meer scholen in Nederland én Belgie wordt het autismepaspoort gebruikt als overdrachtsinstrument of als document om het gesprek over ondersteuning die nodig is te stroomlijnen. Ik ben dankbaar voor de aandacht en ruimte die ik van #Zorgbreed kreeg om mijn missie voor het voetlicht te brengen: Passend onderwijs voor álle leerlingen met autisme!

Wil jij het hele artikel lezen? Klik dan hier

 

Eerst stress weg, dan pas leren!

De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een themanummer van hun Autisme Magazine uitgebracht over onderwijs. Gezien het feit dat onderwijs mijn expertise (en passie!) is binnen de expertgroep Autisme en een Verstandelijke Beperking van diezelfde NvA, mocht ik meedenken en schrijven aan het artikel over die combinatie. Ik ben ontzettend trots op mijn oud-cursist Ada Waal-Tol, die ik in de afgelopen jaren nog meerdere keren gesproken heb over het nóg passender maken van haar onderwijs aan een groep Jonge Risico Kinderen in Volendam. Zij is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe je het ánders kan doen voor deze leerlingen, en daarin zelfs ook collega’s en ouders kan inspireren dat ook te gaan doen. Op de school waar zij werkt heeft het hele team (inclusief de directeur!) de cursus Autisme Anders Bekijken gevolgd (inclusief terugkomdag), en dit is merkbaar op de werkvloer. In het bijschrift dat ik schreef doe ik een pleidooi voor het investeren in kennis over autisme op scholen. In het (h)erkennen van wat autisme betekent voor een leerling, ligt de sleutel tot het kunnen aanpassen op de wérkelijke ondersteuningsbehoeften van deze kinderen. Een artikel waar ik heel erg blij van word! Wil jij ook het magazine ‘Autisme’ ontvangen? Word dan, voor 60 euro per jaar, lid van de NvA via deze link. Het verzekert jou van aantrekkelijke kortingen op veel producten en diensten. Download het artikel als PDF via deze link.

 

Artikel in Zorg Primair, onderdeel van het Schooljournaal van het CNV

“Vanuit veiligheid en welbevinden de leerling leren om te gaan met zijn autisme in een niet-autisme-vriendelijke maatschappij”. Een quote van…. mij! En wel eentje waar ik voor 100% achter sta, en waar ik mij dagelijks ‘hard’ voor maak. Deze zomer schreef ik bijgaand artikel voor Zorg Primair, en komende maand valt het blad bij 35.000 onderwijsprofessionals op de mat.
In het artikel vertel ik met name over mijn boek  ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, dat bedoeld is om kinderen met autisme te leren over autisme in het algemeen, maar vooral ook over hun eigen autisme. En, nog veel belangrijker: over wat ze kunnen doen (en aan een ander kunnen vragen) om zich goed te voelen! In dit artikel doe ik echter óók een beroep op al die juffen, meesters, assistenten…om het zelf ook eens  ‘anders te durven doen’ voor deze leerlingen! Ik kan daar natuurlijk zelf heel veel over vertellen, en doe dit graag en vaak op diverse scholen in Nederland. Wil je óók een inspirerende lezing of workshop ‘Autisme anders bekijken’? Kijk dan op mijn scholingspagina’s! Klik hier om het artikel te lezen of klik op de foto hiernaast.

 

Suzanne als Onderwijs/ autismespecialist op de website van de NvA!

Trots! De NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) heeft mijn trainingen voor het onderwijs op hun website geplaatst. Ik ben daar erg trots op, maar het voelt voor mij ook als heel passend. Zeker omdat de (toenmalig) directeur van de NvA, Swanet Wolthuis, mij bij het uitreiken van de HanneMieke Prijs enthousiast vroeg om om mijn kennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten om onderwijs aan kinderen met autisme beter te maken! Inmiddels ben ik al een aantal jaren verbonden aan de NvA, onder andere door mijn (vrijwillige) deelname aan de expertgroep (autisme en een verstandelijke beperking), en ik heb jaren scholing verzorgd voor de Balans Academy. Helaas bestaat die niet meer, dus deze vermelding op de website van de NvA zélf. Vooral omdat zij tot nu toe (alle jaren) slechts één aanbieder van cursussen hadden. Een mooie erkenning dus voor waar ik mee bezig ben, en weer een stap dichterbij mijn doel: NL-onderwijs- autismevriendelijk!

 

 

 

 

Suzanne bij Radio NH over het autismepaspoort

In augustus was ik voor de tweede keer te gast bij June tot 12. Eerder sprak ik met haar over Vind je eigen weg met jouw autisme, maar toen zij hoorde over het autismepaspoort vroeg ze me nog eens terug te komen om daar ook over te vertellen. Wat is een half uurtje dan kort! Ik merk dat ik het steeds makkelijker vind om in de media over mijn werk en ‘missie’ te praten. Ik ben blij dat dit interview ook weer op beeld is vastgelegd, want het geeft mensen weer een  mogelijkheid om op een andere manier meer te weten te komen over het autismepaspoort en waar het voor bedoeld is. Je kunt het interview (11 minuten) terugkijken op mijn YouTube kanaal.

 

 

 

 

 

Promotievideo over het autismepaspoort

De promotievideo over het autismepaspoort is klaar! Ik ben er ontzettend blij mee,
want het geeft op een hele duidelijke en visuele manier heel veel informatie over waarom het autismepaspoort zo’n goed en handig middel is om in te zetten.

Je kunt het filmpje bekijken op onze informatiepagina over het autismepaspoort.

 

 

 

 

 

Samenwerking met Panoma/ Animatie op Maat!

Samen kun je meer: Spectrumvisie gaat samenwerken met Panoma! Zowel Spectrumvisie als Panoma heeft als hoogste doel om (psycho)- educatie over autisme breed toegankelijk te maken. Dit vanuit de laatste theoretische inzichten, en altijd met inzet van ervaringsdeskundigen. Deze week lanceren we de samenwerking met een eerste gezamenlijke productie van ‘Mijn animatie op maat’ (een product van Panoma) en het Autismepaspoort (product van Spectrumvisie). Er zit nog veel meer in de pen, dus ‘stay tuned’…

 

 

 

Artikel in het Autisme magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA).

Sinds het winnen van de NvA HanneMieke onderzoeksprijs in 2014 ben ik verbonden aan de NvA. Zij bevelen het autismepaspoort aan op hun website, ik mocht spreken op hun jaarlijkse congres, en ik ben lid van de expertgroep ‘Autisme en een verstandelijke beperking’. In hun mooie magazine stond al eens een artikel over het autismepaspoort en een positieve recensie over ‘Autisme anders bekijken’. In verband met het uitkomen van ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ wilde de NvA graag mijn persoonlijke verhaal weergeven, en ik ben heel erg blij met het resultaat. Spannend, dat wel, maar zo neergezet worden als een ‘vrouw met een missie’, mét daarbij de uitgebreide aandacht voor mijn laatste boek, dat is toch wel een hele eer!

Klik hier om het artikel te downloaden.

 

 

En weer een mooie recensie! 

Na de recensie van NBD Biblion van vorige week, heeft ook het bekende kennis-platform voor het onderwijs; wij-leren.nl haar recensie van mijn boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ verstuurd. En wéér ben ik ontzettend trots hoe het boek beoordeeld wordt door professionals in ‘onderwijs- en uitgeversland.’ De recensent Marleen Legemaat, heeft de inhoud van het boek kort samengevat en onder deze samenvatting de recensie geplaatst op hun website. De quotes: ‘Mooi dat dit boek zich speciaal op jongeren zelf richt. Een waardevolle toevoeging aan het genre’ en ‘De tekeningetjes en pictogrammen werken ondersteunend en verhelderend bij de tekst. Inspirerend is de bevlogenheid van de auteur die als ervaringsdeskundige -gecombineerd met onderwijservaring en theoretische kennis- er helemaal op gericht is dat jongeren zichzelf leren begrijpen en aanvaarden’, vatten de inhoud weer treffend samen! Dank aan wij-leren.nl! Klik op de afbeelding om alleen de recensie te lezen.

 

 

 

Mooie recensie van NBD Biblion 

NBD Biblion  recenseerde mijn boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’. Wat een mooie verrassing was het om te lezen dat Mac Steenaart, die ook de nodige ervaring in het onderwijs heeft, mijn boek omschrijft als ‘Een bijzondere uitgave in het aanbod over het thema autisme.’ Ook de zin ‘De toon die gebruikt wordt, straalt empathie uit naar de doelgroep’ is zeker waar en mijn bedoeling geweest met dit psycho-educatieboek voor tieners met autisme. Wil jij de recensie lezen? Klik dan hier. 

 

 

Groot artikel in het Nieuwsblad (België) 

Op weg naar Purmerend waar ik een grote workshop ‘Autisme anders ervaren‘ organiseerde, werd ik gebeld door een journaliste van ‘het Nieuwsblad’, één van de grootste kranten van België. Ze had ons persbericht ontvangen over het nieuwe boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme‘, en wilde graag een artikel over mij en mijn boek schrijven. Kleine complicatie, dit moest de dag erna in de krant komen! Het interview is telefonisch afgenomen en vanuit België werd een lokale fotograaf geregeld die zich naar de school begaf waar ik de workshop hield. Aansluitend op de workshop werd ik uitgebreid gefotografeerd en de volgende ochtend verscheen dit artikel. Helaas had ik vanwege de hectiek verzuimd te vragen of ik het artikel vooraf mocht lezen…. anders had ik wel een opmerking gemaakt over de zin waarin beschreven wordt hoe ik het boek bij elkaar ‘geknutseld’ (en later: ‘gepuzzeld’) heb. Niets over het (prijswinnend) masteronderzoek dat ten grondslag ligt aan mijn visie en scholingen.

Helaas… maar ach, als hierdoor ook Belgische tieners meer te weten gaan komen over (hun eigen) autisme, ben ik gelukkig!

 

 

 

Interview bij Radio NH

Na de ‘generale repetitie’ bij Radio N eerder in de week, schoof ik op vrijdag 16 november aan in de studio van Radio NH. Ik was te gast bij het programma ‘June tot twaalf’ met June Hoogcarspel. Ook tijdens dit interview kon ik uitgebreid vertellen wat het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ zo bijzonder maakt. In de uitzending werden een aantal boeken weggegeven aan de luisteraars die enthousiast reageerden. Het hele interview is hier te beluisteren.

 

 

 

Radiointerview bij OmroepN over mijn nieuwe Boek 

Op uitnodiging van Radio N, dé lokale omroep van Nijkerk en Barneveld, te beluisteren op 106,8 en 93,5 FM werd ik geïnterviewd rondom mijn nieuwe boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ In de gezellige studio werd ik in drie korte blokjes, afgewisseld met leuke muziek aan de tand gevoeld waarom juist dit boek uitstekend geschikt is voor psycho-educatie bij tieners met autisme. Juist deze groep moest het tot heden doen met verouderde DSM uitgangspunten. Een gemakkelijk leesbaar boek vol theorie, maar vooral praktische tips is het eindresultaat. De eerste reacties zijn ronduit positief te noemen. Je kunt het hele interview hier beluisteren.

 

 

Artikel Gooi & Eemlander over mijn nieuwe boek

Vanwege het uitkomen van ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ word ik veel gevraagd door lokale media om mijn verhaal te komen vertellen. Het verhaal van een juf met een missie, maar óók het verhaal van het meisje dat altijd dacht dat ze zich aan moest passen aan de rest… Tot zij zich realiseerde dat ze haar ‘anders-brein’ beter kon gebruiken om verder te komen, in plaats van ertegen te vechten… Het verhaal dat ik al zo vaak en veel met liefde vertel op scholen en instellingen in Nederland, en waarvan ik hoop dat het kinderen (jongeren) met autisme kan helpen ‘hun eigen weg te vinden’. De Gooi en Eemlander wijdde er een hele ‘spread’ aan! Lees hier het hele artikel

 

 


Spectrumvisie op NOT 2019

Tijdens de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling, hét toonaangevende evenement voor iedereen in het onderwijs zal ik twee seminars verzorgen. Er is gekozen voor een verkorte versie van de lezing ‘Autisme anders ervaren’ die in theater 4 (Voortgezet Onderwijs) te zien zal zijn. De eerste lezing is op 23 en 26 januari om 11:30. Inschrijven doe je via deze link.

 

 

Mijn nieuwe boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ is bijna klaar!

Het komt steeds dichterbij, de datum waarop mijn nieuwe boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ uitkomt. Hét psycho-educatieve boek waarin kinderen van 10-14 leren dat autisme niet een stoornis is maar slechts een ander ‘informatieverwerkingssysteem’ betreft. Ook lees je dat als je je eigen systeem leert kennen en je eigen weg durft te gaan, je daar juist ook hele coole dingen mee kunt doen! Vanuit een breed theoretisch kader belicht ik niet alleen als autismespecialist, maar ook als ervaringsdeskundige, alle dingen die je als kind (én ouder/leerkracht) moet weten over het éigen autisme van een kind. Als je weet hoe het voor jou werkt, weet je ook wat je nodig hebt of zelf kunt doen om je lekker te voelen! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vormgeving waarna het boek naar de drukker gaat. Achterop het boek zal de volgende tekst te lezen zijn: “Als je autisme hebt, werken jouw hersenen anders dan bij de meeste mensen; ze verwerken de informatie op een andere manier. Als je heel jong bent, bepalen volwassenen wat jij nodig hebt. Als je in de bovenbouw komt, en zeker als je naar het voorgezet onderwijs gaat, is het belangrijk dat je zélf weet wat jouw autisme inhoudt. Je begrijpt jezelf dan niet alleen beter, maar kunt ook aan anderen uitleggen wat je nodig hebt om je goed te voelen en hoe jij het beste kunt leven, werken en leren. Dit boek helpt je daarbij: je leert meer over autisme in het algemeen, maar ook over jouw specifieke signalen, wegwijzers en stopborden. Het helpt je, kortom, om je eigen weg te vinden!” Het boek is al te bestellen via de website van Pica en zal in november in de winkel liggen.

 

Interview op www.2doc.nl over documentaire ‘Scenario’s voor een normaal leven’ 

Ik werd door NPO- 2DOC benaderd om als autismespecialist mijn mening te geven over de documentaire “Scenario’s voor een normaal leven”. In deze documentaire wordt bekeken of Jonathan, een jongetje met autisme, baat kan hebben bij ondersteuning door een robot. Het interview waarin ik te zien ben, is geplaatst als achtergrondreportage op de website van 2DOC. Hij is te bekijken via deze link. Ik ben toch wel een beetje trots dat nu ook de NPO mij gevonden heeft als het gaat om uitleggen van ‘mijn’ Autisme anders bekijken. Ieder kind is anders, en heeft wat anders nodig om het goed te kunnen doen. De belangrijkste vraag is daarbij: kun JIJ als ouder, leerkracht of ondersteuner zien wat dit specifieke kind nodig heeft? En ben jij bereid dat te geven?

 

Artikel in Autisme magazine over ASS & VB

Het thema van de Autismeweek 2018 is ‘Luisteren naar autisme’. Dat betekent: in gesprek gaan met mensen met autisme en hun naasten, en luisteren naar hun ervaringen en behoeften. Het betekent ook: signalen van autisme herkennen en daarop anticiperen. In het artikel lees je alles over de persoonlijke visie van een aantal leden van de NVA-Expertgroep Autisme en verstandelijke beperking op ‘luisteren naar autisme’. Ook ik heb vanuit mijn rol in deze expertgroep een stuk van het artikel verzorgd. Het artikel is verschenen in het ledenblad ‘Autisme’ van de NvA wat deze week is verstuurd. Het artikel kun je hier lezen.

Tweede boek is onderweg!

Ik ben er trots op te kunnen vertellen dat ik bezig ben met mijn tweede boek, dat ik voor uitgeverij PICA zal gaan schrijven. Het gaat een boek voor tieners worden, en zoals jullie van mij verwachten, hoop ik ook hen te inspireren tot  ‘Autisme anders bekijken’! Ik hoop deze jonge mensen mee te kunnen geven dat het hebben van autisme niet gek, of heel naar hoeft te zijn, maar dat het wél betekent dat informatie bij hen anders wordt verwerkt. En dat zij soms hulp nodig hebben om dit op de beste manier te doen. Ik ga samenwerken met (weer) een hele fijne illustrator, zodat het ook voor kinderen die niet zo gek op lezen zijn tóch aantrekkelijk zal zijn dit boek(je) op te pakken. We hopen dat het boek in oktober 2018 in de winkels zal liggen!

Spreker in het AZ stadion op congres ‘Gedrag van A tot Z’

Op 5 maart 2018 mocht ik samen met 3 andere sprekers 1200 leerkrachten van samenwerkingsverband Waterland  inspireren tot ‘Anders kijken naar gedrag’. Ik bevond mij in goed gezelschap: Steven Pont, Marcel van Herpen en Boudewijn Schut waren de andere sprekers, en het was mooi om terug te horen dat de boodschap die wij hadden een belangrijke overeenkomst had: “Leraren, durf het ook anders te doen!”Wat een locatie, de zaal waar ik twee keer mocht spreken had uitzicht op de grasmat van AZ! Een mooie dag waar ik met plezier op terugkijk.

Spectrumvisie bij NVA – AIC de Kempen in Eersel 

2017-11-01 13.52.38Ik werd door AIC De Kempen uitgenodigd een invulling te geven aan hun jubileummiddag, zij bestonden namelijk vijf jaar. Een hele eer! We hebben samen een programma ontworpen waarbij ik de deelnemers eerst mee heb genomen in de wereld van ‘Autisme anders bekijken’ in het mooie theater van Eersel. Na de pauze zijn we in groepen uit elkaar gegaan. Eén groep kon kennismaken met ‘Autisme anders ervaren’. Dit is een workshop van twaalf activiteiten die allemaal een indruk geven hoe het kan zijn als je autisme hebt. De andere groep sprak met mij na over de lezing en kon vragen stellen. We hebben samen een start gemaakt met het invullen van een eigen autismepaspoort. Mooi om mee te maken dat de meer dan 60 deelnemers allemaal met hun eigen achtergrond (onderwijs, ouders en zorg) bereid waren hun eigen verhalen en vragen te delen. Ik vond het een hele waardevolle middag, en ik hoop dat deze mensen het ‘anders kijken’ een stukje mee hun eigen praktijk innemen. Na afloop van de lezing werd ik geïnterviewd door een journalist van het Eindhovens Dagblad. Het artikel dat hij hierover schreef vind je hier.

Autisme anders bekijken doe je samen!

uitreikingAutisme anders bekijken is iets wat je het beste sámen doet. Door mét elkaar op zoek te gaan naar oorzaken van gedrag, houd je elkaar hierin scherp en breng je elkaar ook op ideeën. Daarom is het zo mooi als een heel team van een school de cursus ‘Autisme anders bekijken’ gevolgd heeft. Eén van de mooiste opbrengsten is namelijk niet alleen een visie op het kijken naar leerlingen met autisme, maar je leert samen anders kijken naar álle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte! Autisme anders bekijken is daarmee niet zomaar een cursus, maar staat voor een onderbouwde, positieve manier van kijken naar gedrag van kinderen, gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over gedrag. Scholen die de cursus al gevolgd hebben, zijn hier ook trots op, en laten graag zien dat zij ‘Autisme anders bekijken’. Dit kan onder andere met het waarderingsbordje dat de school ontvangt als minstens 80% van het team de cursus gevolgd heeft. Deze week mocht ik weer een bordje overhandigen, ditmaal aan de directie van “Kiem- onderwijs met zorg”, een SBO school in Dordrecht. Zij zijn in 2016 begonnen met een studiedag ‘Autisme anders bekijken’ voor het hele (grote) team. Hier was het merendeel zo enthousiast over dat zij ‘meer’ wilden. Dit heeft geresulteerd in drie rondes van de cursus, steeds 15 teamleden bij elkaar, die door deze relatief kleine groep ook veel mogelijk hadden om de theorie toe te passen op de uitwisseling over de praktijk. Drie keer een enthousiaste groep leerkrachten en ondersteuners… en óók het MT deed mee! In de hal van hun mooie school prijkt daarom sinds deze week het mooie bordje: “Dit team kan ‘Autisme anders bekijken’! Wil je ook op deze manier met je team aan de slag? Klik dan hier voor meer informatie over de cursus

Gastspreker op Lerarencongres 2017

Header-Lerarencongres-2017-Vier-de-leraar_2048x395_acf_cropped-1_340x230_acf_croppedVeel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Deze lezing geeft inzicht in de wereld van een kind met autisme.

Ik kom graag spreken op dit congres omdat één van mijn uitgangspunten is dat de leraar zélf (samen met ouders) specialist is op het gebied van het onderwijs aan zijn of haar leerling. Door Autisme anders te bekijken is er vaak heel veel meer mogelijk in het passend maken van onderwijs! Ik help hier graag bij.

Wil je ook (gratis) kennismaken met ‘Autisme anders bekijken’, kijk dan hier voor het programma van het Lerarencongres. Tijdens dit congres kun je met 5% korting inschrijven voor de cursus Autisme anders bekijken, die 25 oktober weer start. Wil je nu alvast inschrijven, of meer informatie over deze cursus, die met een 8.9 beoordeeld wordt door cursisten? Kijk dan hier.

 

Autismecongres Gooi en Vechtstreek

IMG_6016Op 3 april 2017  heb ik op het autismecongres Gooi en Vechtstreek gesproken over wat Autisme anders bekijken op kan leveren oa in het passend maken van onderwijs en begeleiding. Centrale vraag hierbij was: “Hoe zorgen we ervoor dat de professional een stapje terug kan doen”. Mooi om hier mijn visie op te mogen geven, vanuit mijn ervaring als (onderwijs)professional én als moeder.

Op de informatiemarkt was zeer veel interesse in de teamscholing die ik aanbied. Fijn, want alleen vanuit voldoende kennis over autisme kunnen professionals de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme (leren) herkennen! Mooi werk!

 

 

Publicatie in NvA Engagement 

artikel engagementAl een tijdje ben ik lid van de NvA (Nederlandse vereniging voor Autisme) expertgroep ASS en VB (verstandelijke beperking). In die hoedanigheid heb ik een artikel geschreven over de inzet van het autismepaspoort ten behoeve van de Onderwijs-Zorg arrangementen (OZA) op het STIP VSO in Utrecht. Op deze school heb ik zes jaar mogen meewerken aan het vormgeven en uitvoeren van (passend!) onderwijs aan leerlingen met een complexe hulpvraag. Vaak ging het om leerlingen met autisme én een verstandelijke beperking. Het spreekt voor zich dat deze leerlingen een zorgvuldig afgestemd onderwijs/zorg aanbod nodig hebben. In het artikel komen een aantal professionals aan het woord die vanuit hun eigen taak en rol vertellen hoe zij onderwijs (en zorg) aan leerlingen met autisme vormgeven. Een bijzonder verhaal van een bijzondere school!
Wilt u meer lezen? Klik dan op deze link.

 

 

 

Een prachtig artikel in 100%NL magazine 

Wat was ik blij toen mij gevraagd werd mee te werken aan een artikel in het 100%nl magazine! In de rubriek ‘doorzetters’ nog wel! Een fantastische gelegenheid om te vertellen wat mij drijft in mijn visie ‘Autisme anders bekijken’. In het artikel lees je wat mij heeft doen besluiten in het onderwijs te gaan, mijn weg tot waar ik nu ben en over de resultaten die je als leerkracht kunt bereiken door nét even dat stukje verder te kijken dan het ‘label’ autisme en het gedrag wat een kind laat zien. In vier pagina’s wordt, naar mijn idee op een fantastische manier, alles beschreven! Beretrots!
Artikel lezen ? Klik hier voor de bladerbare PDF. Wil je het artikel downloaden? Dat kan hier.

 

 

 

 

 

 

 

Trainer voor de NvA/Balans Acadamy

Ik ben ontzettend enthousiast dat ik de cursus ‘Autisme Anders Bekijken’ vanaf 30 november ook voor de NvA/Balans Academy mag gaan geven op hun locatie in de Bilt. De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft als doel dat ‘mensen met autisme zichzelf kunnen zijn, en optimaal tot hun recht kunnen komen’. Juist het in beeld brengen van het eigene van ieder kind met autisme, en het daardoor passend kunnen ondersteunen waar nodig, is het doel van het autismepaspoort. De cursus behandelt alle thema’s die op het paspoort voorkomen. Daarnaast wordt in iedere bijeenkomst veel tijd vrijgemaakt voor de koppeling van de theorie naar de eigen praktijk. Eerdere deelnemers gaven de cursus gemiddeld een 8,9! Voor een greep uit de evaluaties kunt u hier klikken. U kunt hier klikken om de inhoud van de cursus te bekijken, en u eventueel aan te melden.

 

 

 

 

 

 

 

Spectrumvisie nu ook in België!

Op 19 oktober spreek ik op het boekenpodium ‘Autisme anders bekijken’ in Antwerpen. Dit boekenpodium wordt georganiseerd door mijn uitgever, Garant. Ik zal uiteraard iets vertellen over mijn boek, maar zeker ook de link leggen met het autismepaspoort, en laten zien wat het autismepaspoort voor u of uw kind (leerling) kan betekenen. Het autismepaspoort kreeg naar aanleiding van dit podium aandacht in’t Nieuwsblad, een grote Belgische krant. Zij waren er snel bij om de lancering van het autismepaspoort in Belgie aan te mogen kondigen! Klik op de foto om het hele artikel te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Validatie voor de cursus ´Autisme anders bekijken´

Het team van de Sint Vincentiusschool in Volendam poseert trots met de net uitgereikte certificaten na het volgen van de vijfdelige cursus ‘Autisme anders bekijken’ De trotse directeur van deze school: ‘Omdat wij anders naar autisme hebben leren kijken, is de draagkracht van onze school vergroot en ons onderwijs nog passender geworden.’ Een mooie opsteker voor deze direct toepasbare cursus die de laatste inzichten over autisme verbindt met de dagelijkse praktijk op veel scholen in het speciaal onderwijs. Een andere opsteker is dat de cursus sinds kort staat geregistreerd bij Registerleraar.nl. De cursus kent een studiebelasting van 27 registeruren. Een primeur voor de deelnemers aan deze verdiepende cursus. Kijk hier voor meer reacties van het enthousiaste team van deze school.

 

 

Spreken op het NVA congres 2015

photo_2015-11-16_15-35-45Op vrijdag 13 november 2015 sprak ik voor een uitverkocht Beatrixtheater op het jaarlijkse NvA congres over ‘autisme anders bekijken met een autismepaspoort’. Het was een fantastische dag, waarin ik vooral getroffen werd doorde hoeveelheid ouders en leerkrachten die mij opzochten op de informatiemarkt. Er werd met ontzettend veel enthousiasme gereageerd op het autismepaspoort, en ik ben nogmaals gesterkt in mijn geloof dat het paspoort heel veel kan betekenen in het (h)erkennen van de speciale behoeften én kwaliteiten van kinderen met autisme. We kregen ook veel (aan)vragen van en voor (jong)volwassenen, die het paspoort bijvoorbeeld willen inzetten in de communicatie op het werk, of bij de overstap van middelbaar naar HBO-onderwijs. Het goede nieuws is dat wij door de veelheid van aanvragen een aanpassing gaan maken op het paspoort zoals het nu is, waardoor het óók voor volwassenen een ‘passend’ beeld kan geven! Als u de presentatie wilt bekijken, kan dit via deze link. Voor een betere impressie van deze dag klik hier. 

https://www.youtube.com/watch?v=BoQHEWqfDe0

 

In de wakkerste krant van Nederland!

Telegraaf#WE#07-11-2015#NL#1#GezondEnWel.2#2#cci

In aanloop naar het NvA congres is er veel landelijke belangstelling voor het autismepaspoort, zelfs vanuit de grootste krant van Nederland; de Telegraaf.

Ik vond het ontzettend leuk dat mijn leerling Esmee samen met haar moeder mee mocht doen aan het interview. Een mooi voorbeeld van hoe het autismepaspoort kan helpen ‘Autisme anders te bekijken’!

 

 

 

 

 

Nieuw : Het door Spectrumvisie geschreven boek ‘Autisme anders bekijken’

cover3dMijn boek ‘Autisme anders bekijken’ ligt in de winkels! In dit boek worden alle onderdelen van het autismepaspoort uitgebreid beschreven. Ik wil met het boek vooral bereiken dat mensen uit de omgeving van kinderen met autisme béter (of anders?!) naar ‘hun’ kind gaan kijken. Niet ieder kind met autisme is hetzelfde, en aan de buitenkant kun je vaak niet zien wat er van binnen speelt. Ik ben er heel trots op dat de NvA het voorwoord geschreven heeft. Zij stellen onder andere:

“Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft een boeiend boek geschreven vanuit onderzoek en eigen ervaring, waarin ieder kind een individu mag zijn. Door het gebruik van meerdere voorbeelden zal de tekst herkenning geven voor veel ouders en leerkrachten. De tips die bij de verschillende hoofdstukken worden gegeven kunnen bijdragen aan het verbeteren van het begrip voor het kind dat u in gedachten heeft als u dit boek gaat lezen.”

Meer weten? Klik hier 
Bestellen? Klik hier

Nieuw : Bijlage met specifieke kenmerken zintuiglijk profiel

SpectrumVisie_Illustraties2015_ZintuigelijkeWaarnemingIn het autismepaspoort wordt het onderdeel zintuiglijke waarneming behandeld aan de hand van de door Olga Bogdashina ontwikkelde vragenlijst ‘Sensory Profile’ Dit profiel kan worden afgenomen tijdens het invullen van het autismepaspoort en creert een helder overzicht hoe het kind met autisme scoort op de zeven zintuigen. Met deze score weten we hoe gevoelig een kind is op een bepaald zintuig, maar kennen we nog niet de specifieke gevoeligheden. Daarom wordt vanaf vandaag bij elk ingevuld zintuiglijk profiel in het autismepaspoort een bijlage bij het autismepaspoort geprint waarin deze gevoeligheden per zintuig worden genoemd. Het spreekt voor zich dat niet elk kind gelijk is en met dit overzicht uitstekend rekening kan worden gehouden
met deze gevoeligheden.

 

 

 

 

Duidelijke film over de werking van het autismepaspoort youtube_

Veel mensen vragen zich af hoe de applicatie van het autismepaspoort precies werkt. Daarom hebben we een duidelijke instructiefilm gemaakt waarin u stap voor stap kennis maakt met de onderdelen van het autismepaspoort en ook kunt zien hoe gemakkelijk alles werkt. Ondanks dat het een behoorlijk lang filmpje is, geeft het een korte indruk over de vele voordelen van het product. Bekijk hier deze film.

 

Uitreiking HanneMieke Prijs 2014

handtekening NVA-congres-2015 HRHet duurt nog even, echter op 13 november zal ik tijdens het autismecongres van de NvA in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs de felbegeerde HanneMieke Prijs 2014 in ontvangst nemen. Meer over deze prijs is te lezen in het nieuwsbericht wat een aantal berichten hier onder staat. Tijdens deze uitreiking is me gevraagd om een lezing te houden waarin ik niet alleen vertel over mijn onderzoek en het bijbehorende autismepaspoort maar ook het publiek probeer mee te nemen naar het kijken naar oorzaken van gedrag bij kinderen met autisme in plaats van het gedrag zelf. Als deze oorzaken in kaart worden gebracht is het individueel insteken door de omgeving een stuk gemakkelijker! Klik hier voor de complete officiele aankondiging met overige sprekers.

 

Spreken op Inservice 2015

73109d4120-rsz_logoproof2red_kopie kopieOp 16, 17 en 18 september 2015 zal ik als gastspreker aanwezig zijn op de Inservice in Malle (BE). Tijdens deze conferentie komen professionals uit meerdere landen de laatste inzichten uitwisselen over autisme. Tijdens deze twee dagen is er traditiegetrouw veel tijd om te netwerken, kennis te maken, contacten te leggen, te leren en te ervaren en uiteraard ook te genieten. Er worden naast keynote lezingen en workshops ook een boeken-/ informatiemarkt, filmzaal, voordrachten en meer georganiseerd. De Inservice is voor iedereen die op welke wijze
dan ook een ‘link’ heeft met autisme.

Autismepaspoort in het NvA magazine.

Autisme Magazine NvASuzanne won de HanneMieke onderzoeksprijs 2014 voor het beste onderzoek over autisme. Dit onderzoek lag aan de basis van het autismepaspoort dat Spectrumvisie ontwikkelde. Reden genoeg voor de Nederlandse vereniging voor Autisme (NvA) om het autismepaspoort uitgebreid ‘onder de loep’ te nemen in hun kwartaalblad.

Daarnaast vindt eind maart 2015 de Nederlandse autismeweek plaats. Het thema van deze week is ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel’.  De  (Spectrum)visie van Suzanne past hier natuurlijk erg goed. De presentatie ‘Autisme anders bekijken’ die Suzanne geeft, waarin professionals aan de hand van het autismepaspoort meegenomen en getraind worden in het ‘ijsbergdenken’, kunnen bijdragen aan verwezenlijking van dit motto.


Verkozen tot ‘10x beter’
.
10x beter logoMijn onderzoek ‘Autisme een andere wereld’ is verkozen tot één van de tien beste onderzoeken die bij Fontys zijn gedaan in studiejaar 2013-2014. Naar aanleiding van deze nominatie is een tijdschrift uitgegeven, waar ik een artikel over mijn onderzoek en het Autismepaspoort heb mogen schrijven. Hiernaast ziet u de cover van deze ‘glossy’. Als u het hele artikel wilt lezen,
klik dan op 
deze link

NVA-HanneMieke prijs 2014 gewonnen! 

NVA-Logo-f.c1De grootste bekroning op mijn werk is voor mij toch wel het winnen van de Hannemieke Prijs 2014. Deze prijs wordt uitgeloofd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) voor het beste MBO, HBO of universitair onderzoek over autisme. Juist deze erkenning uit het werkveld, de mensen die dagelijks te maken hebben met autisme, geeft deze prijs voor mij grote waarde. De feestelijke uitreiking zal plaatsvinden op een NVA congres in het najaar van 2015.

 

Nominatie Fontys 10x beter prijs

fontys-op-reclamebordMijn onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’ is uit 600 onderzoeken die gedaan zijn vanuit opleidingsinstituut Fontys, gekozen om opgenomen te worden in het ’10x beter magazine’ wat eind 2014 onder alle onderwijsinstellingen in Nederland verspreid wordt. In januari volgt de uiteindelijke verkiezing en huldiging van de drie beste Fontys onderzoeken van 2014. Op deze website kunt u de ontwikkelingen uiteraard volgen.

 

 

Weekblad Wijdemeren 

wijdemeers weekbladVanuit de (regionale) media is er veel belangstelling voor de Denk Groter Prijs. In het Weekblad Wijdemeren een leuk interview!

 

 

 

 

 

 

Fontys Denk Groter Prijs gewonnen in categorie onderzoek

10450968_780449102014296_2845265649644524243_nOp 1 september 2014 werd de Fontys ‘Denk Groter Prijs’ in de categorie onderzoek uitgereikt. De prijs bestond uit een geldprijs en een trofee, gemaakt door kunstenaar/docent Ton van der Vleuten. De Fontys ‘Denk Groter Prijs’ in de categorie onderzoek geeft masterstudenten, medewerkers van Fontys en promovendi een plaform om hun onderzoek presenteren. Ik heb de eerste prijs in de wacht mogen slepen! Een enorme opsteker voor mij en een stimulans om verder te gaan met het ontwikkelen van mijn pASSpoort. In de link een filmpje met het interview met mij dat gemaakt is vlak na de uitreiking.

Link

 

 

Fontys Denk Groter Prijs Interview

denk-groter-prijsInterview met Suzanne over haar onderzoek ‘autisme, een andere wereld’,
dat genomineerd is voor de Denk Groter Prijs 2014 van Fontys Onderwijsinstellingen.

Link

 

 

Onderzoek: ‘Autisme, een andere wereld’

passpoortIn het kader van mijn masterstudie heb ik onderzoek gedaan naar de beeldvorming over leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking. Dit onderzoek is met een 9 beoordeeld. Het onderzoek is met de onderstaande link te downloaden in

PDF formaat. Link