Lezing: Psycho-educatie – Vind je eigen weg met jouw autisme

Het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ is bedoeld om tieners te leren over wat autisme is, maar vooral om hen te stimuleren hun eigen autisme te leren kennen en daarnaast te onderzoeken wat hen kan helpen om zich goed te voelen en de dingen te kunnen doen die ze willen doen. Deze lezing neemt deelnemers mee in de theorie én praktijktips uit het boek, waardoor zij hierna nog beter in staat zullen zijn om met behulp van het boek en het gratis downloadbare werkboek hun leerlingen, kinderen of cliënten te helpen hun ’eigen weg’ te vinden. 

Omschrijving:

De theorie uit ‘Vind je weg met jouw autisme’ komt uit het masteronderzoek ‘Autisme een andere wereld’, waarmee Suzanne in 2015 een aantal landelijke prijzen won. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er bij kinderen met autisme acht ondersteuningsbehoeften zijn, die allen belangrijk zijn om in beeld te hebben. Naast de individuele kenmerken van autisme, zijn dit ook de zintuiglijke waarneming, kenmerken van het denken en handelen, cognitieve ontwikkeling, communicatie, emotionele ontwikkeling, protectieve factoren, en spanning en ontspanning. Als je deze thema’s helder in beeld hebt, en goed begrijpt wat ze voor een kind met autisme betekenen, kun je dit kind beter begrijpen en ondersteunen. Deze acht thema’s zijn eerder beschreven in Suzanne’s boek ‘Autisme anders bekijken’, en vormen nu de basis voor Vind je eigen weg met jouw autisme. De toevoeging van de hoofdstukken over autisme bij meisjes en autisme in de puberteit worden positief ontvangen.

Deze lezing is daarmee gericht op mogelijke praktische aanpassingen thuis, in de klas/ school of daarbuiten. Het werkboek dat bij het boek hoort, wordt hierin ook meegenomen, zodat leerkrachten en begeleiders goed weten hoe zij met dit boek aan de slag kunnen gaan met hun leerlingen/ cliënten. De ‘verkeersregelaars’ worden uitgelegd als hulpmiddel voor kinderen om zich beter te kunnen handhaven , en met de lezing wordt een pakket met pictogrammen/ hulpmiddelen geleverd.

Uiteraard hoort ook een exemplaar van het nieuwe psycho-educatieboek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ tot het aanbod, net als een spreekbeurtpakket voor kinderen die al zo ver zijn dat ze aan hun klas willen uitleggen wat hun autisme inhoudt.

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare ruimte in Utrecht.

Aantal deelnemers:

De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot 100 personen

Voor wie:

– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers (ook thuisbegeleiders)
– ouders en/of betrokkenen

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Een recensie:

Mooi dat dit boek zich speciaal op jongeren zelf richt. Een waardevolle toevoeging!
Het sterke aan dit boek is de opbouw van elk hoofdstuk: een klein stukje duidelijke theorie, wat voorbeelden, tips wat je zelf kunt doen, tips wat je kunt vragen aan een ander, en invulpagina’s. Vooral dit laatste helpt jongeren echt met zichzelf aan de slag te gaan en zichzelf als het ware te onderzoeken: wat vind ík moeilijk, hoe reageer ík op bepaalde dingen, wat helpt mij goed? Hierdoor is het boek heel praktisch gericht op het kennen van jezelf en leren omgaan met je autisme – dat zich tenslotte voor iedereen verschillend uit. De tekeningetjes en pictogrammen werken ondersteunend en verhelderend bij de tekst. Inspirerend is de bevlogenheid van de auteur die als ervaringsdeskundige -gecombineerd met onderwijservaring en theoretische kennis er helemaal op gericht is dat jongeren zichzelf leren begrijpen en aanvaarden.

 

Informatie:

Wilt u meer informatie over deze module? Stuur een bericht
naar mail@spectrumvisie.nl

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden