Module: Autisme en stress

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in aanvulling op uw reeds aanwezige kennis, zoomt deze module in op het onderwerp ‘Stress en autisme’.

Kinderen én volwassenen met autisme hebben grote moeite stress bij zichzelf te (h)erkennen en te reguleren. Dit is één van de hoofdoorzaken van een stagnerende ontwikkeling, probleemgedrag en soms zelfs uitval en (langdurig) thuiszitten.  

 

Omschrijving:

In deze module wordt uitgebreid ingegaan op verschillende verklaringsmodellen over het ontstaan van stress bij kinderen met autisme. Onder andere het model van het drievoudige brein en de Window of Tolerance komen hierbij aan bod, maar natuurlijk ook autisme-specifieke stress veroorzakers als zintuiglijke en sociale overprikkeling en ‘anders begrijpen’ van contexten.

Maar veel belangrijker dan het inzicht in hoe stress wérkt is natuurlijk tools en uitleg krijgen hoe je stress bij kinderen met autisme kunt voorkomen en/ of hanteerbaar kunt maken. Hierbij is psycho-educatie van groot belang. In dit deel komen modellen aan bod die je hierbij kunt gebruiken, zoals een toerenteller(blad) of signaleringsplannen. Deze modellen krijgen de deelnemers ook tot hun beschikking.

Als ingestoken wordt op het verlagen van stress bij leerlingen met autisme, kunnen zij beter leven en leren. Zelfs ernstig probleemgedrag kan al sterk verminderd worden door stress-signalen en factoren serieus te nemen en hierop te handelen.

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare ruimte in Utrecht.

Aantal deelnemers:

Deze module wordt gegeven aan groepen tot 100 personen

Voor wie:

– leerkrachten BO/SO/VO/VSO/MBO/HBO
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– onderwijsassistenten
– zorgmedewerkers

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Informatie:

Wilt u meer informatie over deze module? Stuur een bericht
naar mail@spectrumvisie.nl

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden