Zintuiglijke waarneming

De zintuiglijke waarneming bestaat uit het binnenkomen en verwerken van zintuiglijke prikkels. Sinds het uitkomen van de DSM5 wordt de zintuiglijke waarneming meegenomen in het diagnostische traject bij een vermoeden van ASS.

Dit zijn:

• Zien
• Horen
• Tastzin
• Reuk
• Smaak

Maar ook de minder bekende zintuigen als:

• Proprioceptief (het ervaren van druk, zowel intern als extern)
• Vestibulair (evenwicht)
• Interoceptie (contact met je organen)
• Nociceptie (pijnprikkels)

 

De zintuiglijke waarneming oefent een ongekende invloed uit op het ‘zijn’ van iemand met autisme. Door waarnemen verleen je betekenis aan je wereld. Als deze waarneming anders verloopt, ervaar je dus ook een andere wereld. Veel gedrag wat je ziet (boven de ijsberg) komt voort uit de prikkels die anders verwerkt worden (onder de ijsberg).

1.4.1.1.2 Zintuiglijke waarneming

Ramon gaat zo gauw hij kans krijgt op onze draaikruk zitten en draait dan 100 rondjes om zijn as (vestibulair). Tiemo sprint bij binnenkomst in de gymzaal naar de dikke matten en laat zichzelf ertussen glijden, om er vervolgens niet meer uit te komen (proprioceptisch). Esme heeft altijd een koptelefoon op tegen de voor hem zo harde geluiden (horen). Als de toiletten in de gang verstopt zijn, komt Ramon de hele dag niet tot werken (geur).

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.