Passend Onderwijs – Vanuit autisme bekeken

“Leerlingen met autisme zijn niet het probleem. Zij laten wel vaak haarscherp zien waar de problemen zitten: in de samenwerking, de kennis en de handelingsverlegenheid van de professionals. Als de school verbetert, dan gaat het met de leerling ook beter.”

In 2016 bracht de werkgroep Vanuit Autisme bekeken onderstaand rapport uit, en werd dit aangeboden aan de scholen in Nederland. Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. De analyse van knelpunten en goede voorbeelden laten zien dat passend onderwijs voor leerlingen met autisme zeker mogelijk is. Het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken – Samen bouwen aan een kansrijke toekomst’ geeft beleidsmakers, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders handvatten om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme.

In de samenvatting is te lezen waarom het zo belangrijk is juist na te denken over het onderwijs aan leerlingen met autisme:

“Waarom aandacht voor autisme?

Autisme komt veel voor. In veel klassen zitten één of meer leerlingen met autisme – al dan niet gediagnosticeerd. Zij zijn een goede graadmeter voor hoe passend het onderwijs is. Juist bij deze leerlingen zal een standaard aanpak bijna nooit werken en is maatwerk cruciaal. Voor leerlingen met autisme kan dat maatwerk het verschil maken tussen een succesvolle schoolloopbaan of ver onder het niveau functioneren en zelfs uitvallen. Veel winst te halen dus. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat scholen die in kunnen spelen op de gevarieerde onderwijsbehoefte van leerlingen met autisme, naar verwachting ook in staat zijn om passend onderwijs te bieden aan andere leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte!”

Klik hier voor het rapport.

Dus: “autisme anders bekijken” is nodig, en voorwaardelijk om passend onderwijs te kunnen bieden. Voor mogelijkheden tot scholing, klik hier.