Consultatie : Psycho-educatie autisme

In het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ (2019) wordt tieners op een begrijpelijke, realistische maar vooral positieve en constructieve manier uitgelegd wat autisme is. Daarbij is veel aandacht voor strategieën en hulpmiddelen waarmee je letterlijk ‘je eigen weg kunt vinden’, om je in welbevinden te kunnen ontwikkelen. Deze psycho-educatie is essentieel om als persoon met autisme te kunnen leren en leven in een vaak niet-autismevriendelijke omgeving.

 

Omschrijving:

Dit psycho-educatie traject is niet bedoeld als ‘behandeling’, maar wil kort en krachtig een aanzet geven tot het daarna ‘zelf kunnen doen’. De leerling volgt in principe 7 individuele bijeenkomsten van 45 minuten. De achtste bijeenkomst is met leerkracht/ groepsleiding (en eventueel ouders). Hierin worden de opbrengsten en het vervolg besproken.

Alle hoofdstukken uit het boek “Vind je eigen weg met jouw autisme’ worden behandeld. Dit aan de hand van uitleg over de theorie maar er wordt ook gebruik gemaakt van filmpjes en werkvormen. Iedere bijeenkomst wordt een deel van het trajectboekje ingevuld. De leerlingen krijgen een map mee naar huis, waar de samenvatting van iedere bijeenkomst in staat, en ook gezamenlijke opdrachten in gemaakt kunnen worden. Optioneel kunnen zij de bladen uit het werkboekje dat bij het boek hoort thuis (of op school) invullen als verdieping. Doel is dat de leerling een reëel beeld van zijn eigen autisme ontwikkelt, waarbij veel aandacht zal zijn voor de sterke en ‘handige’ kanten daarvan!

Vast onderdeel van het traject is het invullen van het online autismepaspoort door ouders en/of de leerkracht. Hiermee kan ik met de leerling tijdens zijn laatste bijeenkomst is gesprek en kunnen wij naar aanleiding van zijn éigen ervaringen een eigen autismepaspoort invullen.

Het traject kan desgewenst uitgebreid worden met een voorbereiding op het geven van een spreekbeurt of een klassenvoorlichting. Uiteraard kunnen er meer bijeenkomsten gepland worden indien het bijvoorbeeld wenselijk is om kortere tijd te werken. Ook is een teamvoorlichting ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ mogelijk, waardoor modellen en strategieën in de schoolpraktijk herkend en ingezet kunnen worden.

Voor wie:

– Tieners BO/ VO/ SO/ VSO (ook LVB)

Waar:

– Op eigen locatie, waardoor veilig voor de leerling.

Kosten:

Op basis van uurtarief á €115,-  (waarvan vooraf een offerte) en eventuele reiskosten.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden