Workshop : Het inzetten van TEACCH

Omschrijving:

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in combinatie met uw reeds aanwezige kennis, levert het veel op om de opgedane kennis toe te passen op de eigen praktijk. In deze module van 3 uur wordt meer informatie gegeven over de achtergrond van het TEACCH curriculum. Daarna oefenen deelnemers zich in het in beeld brengen van individuele cultuur– taal van hun leerling(en) met autisme en het daarop verduidelijken van de omgeving dmv de TEACCH-geïnspireerde aanpak. Ook is er aandacht voor stress die ontstaat door het niet aansluiten van ‘taal/cultuur’, en de manieren om daarmee om te gaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Werken met een TEACCH–(bakjes) systeem in je klas
– Werken met wegwijzers
– Bekijken van je klas-inrichting vanuit de TEACCH-bril
– Werken aan stress-regulatie

Deelnemers ontvangen verschillende materialen waarmee zij zelf verder kunnen met het implementeren van de TEACCH-geïnspireerde aanpak in hun eigen klas.

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd.

Aantal deelnemers:

De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot 100 personen

Voor wie:

– leerkrachten S(B)O/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers
– ouders en/of betrokkenen

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden