Ondersteuningsprofielen Autismepaspoort scholen 2022

Veel scholen schaffen voor één of meerdere leerlingen een Autismepaspoort aan.

Het invullen van een Autismepaspoort kan een goede start zijn om in je onderwijs inclusiever te maken. Het leent zich er uitstekend voor om te werken vanuit ‘Ondersteuning en Toerusting’, zoals in het rapport van de Onderwijsraad (2020) geadviseerd wordt. Ondersteunen, daar waar ondersteuningsbehoeften (vanuit autisme) duidelijk geworden zijn. Toerusten, op vaardigheden, zodat de leerling kan groeien in zijn zelfregulatie en schoolse vaardigheden.

Autismepaspoort biedt deze scholen een pakket met onder andere ouderbrieven, een invulhandleiding en een uitleg animatie. Daarnaast geldt bij afname van meerdere paspoorten een staffelkorting. Klik hier om deze op te vragen.

 

Om scholen te helpen het Autismepaspoort, en eventueel aanvullend het Leerlingpaspoort, hier zo effectief mogelijk bij in te zetten, is er de mogelijkheid extra expertise vanuit Autismepaspoort in te zetten. Het blijkt in de praktijk vele malen effectiever als het Autismepaspoort wordt ingezet in een omgeving waarin men de informatie die op het Autismepaspoort weergegeven wordt goed kan ‘lezen’ en een goede vertaling naar de praktijk gemaakt wordt.

Deze expertise wordt geboden door geregistreerde (senior) autismespecialisten, die opgeleid zijn om het Autismepaspoort (mee) in te vullen en te vertalen naar de praktijk.

Wat kunnen zij voor een school doen?

  • Zij kunnen, met het Autismepaspoort in de hand, observeren in de klas en de leerkracht ondersteunen in het zoeken naar voor de leerling én leerkracht helpende aanpassingen.
  • Zij zijn in staat om uitleg te geven over autisme en de thema’s op het Autismepaspoort.
  • Zij kunnen eventueel meedenken hoe het Autismepaspoort in te bedden in de zorgstructuur, waardoor het bijvoorbeeld een goede aanvulling op bestaande OPP’s kan zijn.
  • Zij kunnen meedenken over hoe het Autismepaspoort wellicht kan dienen als fundering voor het ontwerpen van een stevige basisaanpak, waarbinnen leerlingen met autisme zich wel kunnen bevinden en (weer) kunnen komen tot ontwikkeling.

In onderstaand overzicht is zichtbaar wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende expertise-pakketten: 

Small 5 uur  €                                455,00
Medium 10 uur  €                                895,00
Large 15 uur  €                             1.295,00

+ 0,19 ct./km, + 25,- per reis-uur

Voor scholen die voor meerdere leerlingen (gaan) werken met het Autismepaspoort geldt tevens een korting van 10% op de autismescholingen van Spectrumvisie. Neem contact op voor de voorwaarden.

Nog vragen? Ik leg u graag alles uit in een persoonlijk gesprek. Bel me gerust op 0652052603