Lezing: ‘Anders kijken naar gedrag’

Steeds vaker kreeg ik de feedback van deelnemers aan mijn autismescholingen dat mijn visie voor iéder kind (en leerkracht) veel zou kunnen opleveren. Het vérder kijken dan gedrag wat je ziet, je afvragen waarom een kind dat gedrag laat zien en dáár je begeleiding/ondersteuning op aanpassen. Precies dat is namelijk wat onderwijs passend maakt!

Omschrijving:

Een sleutelvraag hierbij is; “Waarom laat een leerling dit gedrag zien?” Voor het beantwoorden van die vraag is het nodig dat je weet hebt van een eventuele informatieverwerkingsstoornis die bij het kind aanwezig is. Dat je (h)erkent wat het hebben van ADHD, autisme of een onveilige hechting betekent voor de manier waarop dit kind zijn leven (be)leeft. Dat bepaald gedrag dus geen onwíl, maar onmácht laat zien. En dat je jezelf, vanuit die (h)erkenning afvraagt: “Wat betekent dit nu voor mijn handelen?!” Waarin ik leerkrachten graag laat zien dat het antwoord op deze vraag vaak goed door hen zelf te geven is, op een manier die niét altijd veel tijd, moeite of geld hoeft te kosten.

“Anders kijken naar gedrag kost niets, maar levert heel veel op!”

In deze drie uur durende lezing neem ik de deelnemers mee in de ondersteuningsbehoeften van kinderen met een informatieverwerkingsstoornis. De (DSM5) kenmerken van de verschillende stoornissen worden hierbij behandeld, maar juist ook de meer algemene processen als de zintuiglijke waarneming, de emotionele ontwikkeling en het ‘anders denken’ van deze kinderen.

Voor wie:

– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– Klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers
– ouders en/of betrokkenen

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare ruimte in Utrecht.

Aantal deelnemers:

De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot 100 personen

Informatie:

Wilt u meer informatie over deze lezing? Stuur een bericht naar mail@spectrumvisie.nl

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden