Laura Koelink

Mijn naam is Laura Koelink. Bij de start van mijn loopbaan als leerkracht in het regulier primair onderwijs kwam ik voor het eerst in aanraking met autisme. Een jongen die vastliep in het reguliere systeem. Samen met ouders op zoektocht naar een passende vorm van onderwijs. Deze ervaring heeft mij gegrepen en niet meer losgelaten. Ook mijn persoonlijke zoektocht begon. Leerlingen die iets extra’s van mij nodig hebben als leerkracht daar ligt mijn hart. Maar het ontbrak mij aan kennis.

Na een bezoek aan een AIC in Woerden werd ik op het goede pad gezet. Fontys Hogescholen bood een opleiding Master Special Educational Needs aan. Binnen deze master heb ik gekozen voor de richting gedragsspecialist met daarbinnen de specialisatie autismespecialist. Hier heb ik veel kennis opgedaan en geleerd om te denken in mogelijkheden. Ik heb geleerd om anders te kijken naar gedrag. Want gedrag is maar het stukje wat wij als buitenstaanders zien, maar veel interessanter is de vraag waar het gedrag vandaan komt.

Om mijn kennis in de praktijk te brengen heb ik ervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). En ben ik Autisme in de groep gestart. Ik ondersteun kinderen, leerkrachten, scholen en groepen die te maken hebben met autisme.

Ik ben blij dat ik mijn expertise nu kan gaan inzetten bij psycho-educatie trajecten aan tieners met autisme in midden-Nederland. Er zal worden gekeken naar wat het kind wél kan en er wordt geleerd wat hij of zij zelf kan doen om zich goed te voelen en wat hij aan zijn omgeving kan en mag vragen.

Kijk gerust op mijn eigen website voor meer informatie.