Thuissituatie

1.3.2.4 thuissituatieKinderen met autisme vragen iets anders van ouders dan kinderen zonder autisme. Wat? Dat is per kind, per ouder of opvoeder, verschillend.

Ik kan samen met ouders meekijken wat er nodig is. Meestal wordt er gewerkt met een specifieke hulpvraag vanuit de ouders. Dit kan door een of meerdere observatie(s)
in de thuissituatie, maar bijvoorbeeld ook door vaststellen van bijvoorbeeld het zintuiglijk profiel, en aansluitend samen met de ouders kijken wat er aan aanpassingen
nodig en mogelijk zijn.

Ervaring leert dat veel ‘moeilijke’ opvoedkwesties al een stuk weggenomen kunnen worden door goed te kijken naar de werkelijke oorzaak van het probleem. Wat levert het uw kind op om op een bepaalde manier te reageren? Ook hier is gedrag een signaal. Als u de behoefte van uw kind op een andere manier kunt vervullen, of wegnemen, blijkt soms het probleem geen probleem meer te zijn.

Bijvoorbeeld:

Uw kind wil niet aan tafel blijven zitten tijdens het eten. U heeft alles al geprobeerd; boos worden, complimenteren, een beloningssysteem… niks werkt. Bij invulling van het zintuiglijk profiel komen we erachter dat uw kind heel erg gevoelig is voor licht, het doet soms letterlijk pijn aan zijn ogen. Zijn plek aan tafel is recht tegenover het raam…

Naast het (samen) zoeken naar oorzaken, werkt ik graag vanuit de dingen die al wél goed gaan. Ik wil graag samen met ouders deze momenten uitbouwen en sterke kanten gebruiken om moeilijke momenten beter te laten verlopen.

Meer informatie? Neem gerust contact op.