Scholen

3Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn alle scholen in het kader van ‘Passend 0nderwijs’ verplicht om alle leerlingen die worden aangemeld een passende onderwijsplek te bieden, ook als het leerlingen zijn met een extra ondersteuningsbehoefte.

Leerlingen met autisme hebben zo’n specifieke ondersteuningsbehoefte. Echter, iedere leerling is uniek en het is voor scholen moeilijk zich hierop aan te passen. Ik kan hierbij helpen, niet door standaard protocollen of handleidingen aan te leveren, maar door uw team te inspireren om vanuit de eigen aanwezige expertise over uw leerlingen op zoek te gaan naar oorzaken van gedrag, en hierop aan te sluiten.

Deze manier van benaderen wordt ondersteund vanuit de laatste theorieën over autisme. Vanuit de ervaren succes in haar eigen praktijk kan ik uw team laten zien wat er gebeurt als je aansluit ‘onder de waterspiegel van de ijsberg’… daar waar de oplossingen verborgen liggen.

Regulier onderwijs
Speciaal Onderwijs 

Meer informatie? Neem gerust contact op.