Ouderavond ASS

1.3.1.2.5 OuderavondAutisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen steeds vaker voor in het basisonderwijs. Door de invoering van passend onderwijs komen ouders steeds vaker in aanraking met kinderen met autisme. Door onwetendheid kan er soms onbegrip ontstaan voor bijvoorbeeld de aanpassingen die gemaakt worden voor deze leerlingen. Of er kan een stigma heersen op bepaalde leerlingen, veroorzaakt door enkele gebeurtenissen in het verleden.

Ik kan met een ouderavond van één tot twee uur een nieuw licht laten schijnen op deze leerlingen. Vanuit de laatste theoretische inzichten (DSM V, ijsbergdenken, ontwikkelingsleeftijden ) kan ik de ouders van uw school inleiden in de ‘andere wereld’ die autisme is.

Een inspirerende avond waarmee u zéker meer begrip kweekt voor uw leerlingen die dit juist zo hard nodig hebben!

Meer informatie? Neem gerust contact op.