Begeleiding leerlingen

1.3.1.2.4 Begeleiding leerlingenLeerlingen met autisme kunnen zich soms moeilijk handhaven in een groep. Door alle aanpassingen, of juist omdat er niet genoeg aanpassingen zijn, kunnen zij zich een buitenbeentje voelen. Het komt ook voor dat deze leerlingen juist geen idee hebben dat zij andere behoeften hebben, of dat ze behoefte hebben aan iemand die ze hierop wijst.

Ik kan deze leerlingen ondersteunen. Per geval kan bekeken worden wat er nodig is, uiteraard in overleg met de leerkracht (en ouders).

Ik kan hierin de ‘vertaler of tolk’ zijn tussen leerling en leerkracht. Door een uitgebreide kennis over autisme kan ik behoeften van de leerling herkennen en onder woorden brengen, en (eventueel samen met de leerling) overbrengen aan de school.

Meer informatie? Neem gerust contact op.