Speciaal Onderwijs

Nieuwsbericht-wat-is-passend-onderwijsMet ingang van schooljaar 2014-2015 zijn alle scholen in het kader van ‘Passend Onderwijs’ verplicht om alle leerlingen die worden aangemeld een passende onderwijsplek te bieden, ook als het leerlingen zijn met een extra ondersteuningsbehoefte. In het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs zit een relatief grote groep leerlingen met een indicatie op grond van een autismespectrumstoornis. Juist in dit speciaal onderwijs, waar zoveel leerlingen uw aandacht en energie vragen, is het belangrijk geen tijd en energie te verliezen aan oplossingen die niet werken. Door mij in te zetten, kunt u aansluiten daar waar uw leerling u het hardste nodig heeft.

Ik kan u ondersteunen met de volgende diensten:

Teamvoorlichting ASS
In de klas 
Autismepaspoort
Begeleiding leerlingen
Ouderavond ASS

Meer informatie? Neem gerust contact op.